👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet och magnetism

Skapad 2020-09-25 15:33 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Arbetsområde: Åk8,åk9 Elektricitet och magnetism Tidsperiod: Vecka 16-23 vt-2015, Vecka 35-43 ht 2015 Läromedel: Spektrum fysik sid 218-249 Spektrum fysik light sid148-167 Lärare: Shewa B. Valsås, Åsa Mattiasson, Wilhelm Pössl
Grundskola 8 – 9 Fysik
I vårt moderna samhälle bygger stora delar av vårt sätt att leva på elektricitet. Du kommer att lära dig mer om elektricitet och magnetism, hur de hänger ihop och hur man beräknar effekt och elkostnaden för hemmet samt kommer du att veta mer om transformatorer och användnings områden för dem. Du kommer att lära dig om transformatorers betydelse för samhälle och människors levnadsvillkor.

Innehåll

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

Fysiken i naturen och samhället

•    Aktuella samhällsfrågor som rör fysik

Fysiken och vardagslivet

•Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

•Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

Fysiken och världsbilden

•Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. 

Fysikens metoder och arbetssätt 

•Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

•Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

•Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

•Dokumentation av undersökningar med tabeller,diagram,bilder och skriftliga rapporter.

•Källkritiskgranskningavinformationochargumentsomelevenmöterikällor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik. 

Kunskapsmål

 

 • skillnaden mellan spänning, ström och resistans

 • att det finns ett samband mellan spänning, ström och resistans i elektriska kretsar samt hur det används i vardagliga sammanhang

 • vad ledare och isolatorer är och hur framtidens elektriska ledare ser ut

 • hur magnetism upptäcktes och hur nya kunskaper idag har gett oss tekniska lösningar

 • skillnaden mellan en vanlig magnet och en elektromagnet

 • hur sambandet mellan elektricitet och magnetism upptäcktes och hur det utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning idag, till exempel elvispen

 • hur elektromagneter kan användas för att skapa rörelse i en elmotor eller för att skapa elektrisk energi i en generator

 • hur upptäckten av sambandet mellan elektricitet och magnetism har revolutionerat den tekniska utvecklingen i samhället och därmed förändrat människans levnadsvillkor

 • hur forskning i Sverige är på väg att revolutionera eldistributionen i världen.
 • vad transformatorer är och hur fungerar dem
 • var använder vi transformatorer
 • vad menas med elektrisk energi och effekt samt hur man kan beräkna dem

Kursplan fysik: http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/fysik

 

Område/tidsperiod

Arbetsområde: Åk9, Elektricitet och magnetism + elektriska maskiner
Tidsperiod: ht 2020, v. 34- 42
Läromedel: Spektrum fysik  191-213 och 257 - 275

Hur kan du visa ditt lärande:

 • Ditt deltagande på lektioner
 • Ditt deltagande på laborationer
 • Ditt deltagande vid diskussioner
 • Ditt arbete med läxor
 • Ditt resultat på prov
 • Din inlämningsuppgift om generatorn.

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Arbeta i läroboken
 • Demonstrationer
 • Film
 • Gruppdiskussioner
 • Muntliga och skriftliga läxförhör.
 • Inlämningsuppgift: generatorn eller transformatorer
 • Avsnittet avslutas med ett skriftligt kunskapsprov.

Inlämningsuppgift: generatorn eller transformatorer

En generator består av en magnet och en spole. Sedan slutet av 1800-talet har våran energitillförsel blivit möjlig tack vare generatorn.

Din vardag med all den el du använder skulle inte vara möjlig utan generatorn.

Din uppgift är att skriva en text där du tar upp följande tre delar

 • Berättar vad man använder en generator till
 • Förklarar hur en generator fungerar.
 • Förklarar hur användningen av generatorn har påverkat våra levnadsvillkor.

Tänk på att utveckla din text och skriva texten med egna ord. Var noga med källor och källans trovärdighet.

Inlämnings-uppgiften ska omfatta max 2 A4-sidor.

Du kan titta på filmer på studi.se

Uppgifter

 • Lär dig mer om elektricitet

 • Instruktionsfrågor

Matriser

Fy
Bedömningmall för inlämningsuppgiften: generatorn

F
E
C
A
Presentera information:
Du ska presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp.
Du har inte fått med allt innehåll som efterfrågas i uppgiften.
Du har skrivit enkla texter eller skrivit texter utan att bearbeta informationen till de flesta av arbetets delar.
Du har skrivit utvecklade och bearbetade texter till de flesta av arbetes delar.
Du har skrivit väl utvecklade och bearbetade texter i hela arbetet.
Presentera information:
Du ska presentera din dokumentation så att den passar till syfte och målgrupp.
Du saknar bilder i ditt arbete.
Du har använt dig av bilder i ditt arbete.
Du har använt bilder med viss anpassning till arbetet.
Du har använt bilder med mycket god anpassning till arbetet.
Källkritik
Du ska söka information om generatorn, bearbeta informationen och kritiskt granska dina källor.
Du saknar källanvisning i ditt arbete eller/och du har inte motiverat dina val av källor.
Du har använt text och bildkällor i ditt arbete och kan till viss del motivera dina val.
Du har använt flera olika text-och bildkällro men kan inte motivera dina val med underbyggda resonemang. Alt.: du har använt få test bildkällor men har motiverat dina val med underbyggda resonemang.
Du har använt flera olika text-och bildkällor i ditt arbete och har motiverat dina källor med underbygga resonemang.
Resonemang:
Du ska visa din förmåga att resonera om generatorns betydelse för människans levnadsvillkor.
Du saknar eller har ett bristfälligt resonemang.
Du har ett enkelt resonemang.
Du har ett utvecklat resonemang.
Du har ett välutvecklat resonemang.

Fy
Vid provet i fysik får du möjlighet att visa att du kan:

F
E
C
A
Begrepp/kunskap
Förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp för att förklara. Förmåga att ta till sig och använda kunskap om elektricitet och magnetism.
Du har bristfällig kunskap om elektricitet och magnetism.
Du har grundläggande kunskaper om elektricitet och magnetism och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om elektricitet och magnetism och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativ god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om elektricitet och magnetism och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
Förmåga att resonera och använda sin kunskap i nya sammanhang.
Du saknar eller har ett bristfällig resonemang.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra utvecklade och relativ väl underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelse i vardagslivet och samhället kopplas ihop. .