Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa ht år3

Skapad 2020-09-25 16:00 i Skinnefjällsskolan Härryda
Idrott och Hälsa åk.1
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Du kommer att få prova på olika lekar och aktiviteter som finns i ämnet idrott och hälsa.

Innehåll

Syfte

Du kommer att få utveckla din förmåga att:

 • Springa, hoppa, kasta, fånga, åla, rulla, klättra, hänga.
 • Leka på egen hand och tillsammans med andra.
 • Förstå lekarnas regler och handla utifrån dessa.
 • Ta ansvar. Ex. samlas i ringen, lyssna vid genomgång, ta hänsyn till de andra eleverna, hålla ordning på dina kläder.
 • Prova på att instruera och leda någon aktivitet i klassen.
 • Bli medveten om säkerhet i salen samt risker vid vid olika fysiska aktiviteter och veta hur du ska hantera dessa.

Det här kommer undervisningen att innehålla

Olika övningar med:

 • Rörelse t.ex. redskapsbanor, gymnastik, lekar, kasta-fånga m.m.
 • Lekar och övningar med bollar av olika storlek.
 • Olika lagspel.
 • Prova på friidrottsaktiviteter.
 • Danser och rörelse till musik för att öva takt och rytm.
 • Orientering i närmiljö.
 • Säkerhet, hänsynstagande, följa aktivitetens regler och samarbete.
 • Samtal och resonemang om idrottens påverkan av hälsan samt förebyggande av skador.
 • Planera en uppvärmningslek tillsammans med en klasskamrat samt instruera och leda leken.
 • Allemansrättens grunder.

 

Det här vill vi att du ska lära dig

Kroppskontroll.
Lyssna på instruktioner och delta efter bästa förmåga i alla olika moment på idrottslektionerna.
Vänta på din tur och kunna samspela med dina klasskamrater.
Följa regler och acceptera att förlora ibland vid olika lekar och spel.
Sköta om din egen hygien med att byta kläder, duscha efter idrottslektion och ta ansvar för dina saker.
Förstå att idrottsaktiviteter kan förbättra hälsan.
Vistas ute i naturen, ta hänsyn till naturen och använda lämplig klädsel.
Förstå en enkel karta.
Allemansrättens grunder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: