Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång och sånglekar T 4-6

Skapad 2020-09-25 17:24 i Blästadsskolan GRS Linköping
Grundsärskola 4 – 6 Kommunikation Estetisk verksamhet
Vi samlas på den stora mattan i estetiken för att sjunga och leka. Här undersöker vi ord, ramsor och olika musikstilar och sånger kopplade till våra traditioner.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi undersöker kommunikationsformer, sagor och ramsor genom sång. Vi spelar på instrument och övar på rörelser till sången. Vi varierar sångerna efter årstid och tradition.

Du ska känna till och kunna använda följande begrepp:

Sjunga, dansa, spela, leka, julsång, sommarsång

Du kommer att lära dig genom:

Att delta i sångsamlingen då vi spelar på instrument, sjunger, dansar och leker.

Du visar vad du har lärt dig genom att:

Delta i sångsamlingen då vi spelar på instrument, sjunger, dansar och leker.

Visa att du känner igen sångerna genom att interagera genom kroppen, sång och/eller tecken.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer, och
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Sång- och danslekar.
  ES  4-6
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  4-6
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  4-6
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  4-6
 • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer, traditioner och tidsperioder.
  ES  4-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang.
  ES  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  4-6
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven deltar också i att välja och använda instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Dessutom deltar eleven i att undersöka vilka budskap olika bilder kan förmedla och hur mode, trender och musik kan påverka individen.
  ES   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspel.
  ES   9
 • Eleven kan också sjunga och spela på instrument och göra olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven väljer och använder också instrument, ljud och rörelser för att musicera och dramatisera.
  ES   9
 • Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  ES   9
 • Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i att använda kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.
  KOM   9
 • Dessutom använder eleven kommunikationsverktyg för att förmedla sig.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: