Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i Prick 1

Skapad 2020-09-25 16:47 i Falkenbergs Montessoriskola Falkenberg
Mitt i Prick
Grundskola 1 Matematik
I Mitt i prick får du öva på de förmågor i matematik som finns i Lgr 11. Du får på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 0-100. Du kommer att få arbeta med addition och subtraktion. Du kommer att få arbeta laborativt och tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

1A

 • Taluppfattning
 • Talen 0-12
 • Taluppdelning
 • Olika symboler som likhetstecknet, additionstecken och subtraktionstecken
 • Begrepp som hälften och dubbelt, större än och mindre än, klockans hela timmar samt problemlösning
 • Upptäcka mönster
 • Enheten kronor
 • Programmering

1B:

 • Taluppfattning
 • Talen 13-20
 • Hela tiotal, 0-100
 • Subtraktion 0-20
 • Talföljder
 • Begrepp som udda och jämna, halva, lägesbegreppen, mätning, klockans halva timmar, geometriska objekt samt problemlösning.
 • Stapeldiagram
 • Programmering

Hur ska vi lära oss detta?

 • Montessorimaterial och annat konkret material
 • matematikboken
 • iPad/dator
 • spela matematikspel
 • matematiklekar
 • Livet i mattelandet
 • grupparbeten 

 

Hur du får visa vad du kan genom att:

 • aktivt delta i matematiska diskussioner
 • göra egna räknesagor med addition och subtraktion
 • göra diagnoserna i Mitt i Prick
 • göra Skolverkets bedömningsstöd

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: