Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 4A kap 2 Multiplikation

Skapad 2020-09-25 21:30 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 4 Matematik
Hur kan man beskriva multiplikation? Hur gör man uppställningar i multiplikation? Det här kapitlet ska ge dig svar på dessa frågor. Du ska även träna multiplikationstabellerna så att du blir säkrare på dem Du kommer också att träna strategier för att lösa matematiska problem. Varför behöver du kunna det? Multiplikation behöver du kunna för att snabbt kunna räkna ut hur mycket tre chokladkakor kostar. Matematiska ord som hör ihop med multiplikation behöver du kunna för att du ska kunna prata matematik. Multiplikation med 10 och 100 behöver du kunna för att enkelt göra ett överslag. Multiplikation med uppställning behöver du kunna för att kunna lösa svårare uppgifter med papper och penna.

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Multiplikationstabeller
 • Multiplikation med uppställning
 • Multiplikation med 10 och 100
 • Multiplikation med en talsort i taget

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Gemensamt, parvis och enskilt arbete med olika typer av uppgifter.
 • Färdighetsträning i din bok.
 • Mattespel.
 • Utematematik.

 

Begrepp

multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, tal, uppställning

Detta kommer att bedömas:

 • Ditt deltagande i diskussioner och genomgångar i grupp och/eller helklass.
 • Hur du uttrycker dig i matematiska diskussioner.
 • Ditt resultat på diagnosen.
 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favoritmatematik 4A kap 2 Multiplikation

METOD

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kan göra beräkningar med multiplikation
Ex: Ett hundben kostar 8 kr. Hur mycket kostar 7 hundben? Får använda "lathund" till hjälp.
 • Ma  E 6
Kan lösa rutinuppgifter med huvudräkning i multiplikation
Ex: 6x6 8x5 Får använda "lathund" till hjälp.
 • Ma  E 6
Kan använda prioriteringsregler
Ex: 4x9-7 Får använda "lathund" till hjälp.
 • Ma  E 6
Kan utnyttja beräkningar i ett talområde för att göra beräkningar i ett utökat talområde
Ex: 9x80 7x600 Får använda "lathund" till hjälp.
 • Ma  E 6
Kan lösa rutinuppgifter i multiplikation skriftligt, med talsortsräkning
Ex: 3x32 Får använda "lathund" till hjälp.
 • Ma  E 6
Kan lösa rutinuppgifter i multiplikation skriftligt med uppställning
Ex: 4x308 46x72 268x27 Får använda "lathund" till hjälp.
 • Ma  E 6

BEGREPP

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Kan använda begreppen multiplikation, multiplicera, faktor, produkt, uppställning, tal
Ex: Multiplicera talen 5 och 6. Vilka tre tal blir produkten 210?
 • Ma  E 6

PROBLEMLÖSNING

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Förstår frågan i en textuppgift och använder en strategi för att lösa problemet.
Ex: Tarjas hund får 7 poäng av fem domare och 8 poäng av tre domare. Hur många poäng får hunden sammanlagt?
 • Ma  E 6

RESONEMANG

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Bedömer svarets rimlighet vid överslagsräkning och huvudräkning.
 • Ma  E 6
Bedömer rimligheten i svaret vid skriftliga metoder och vid beräkning med miniräknare.
 • Ma  E 6
Kan delta i matematiska diskussioner genom att ställa frågor och framföra sina tankar
 • Ma  E 6

KOMMUNIKATION

Du har ännu inte godtagbara kunskaper
Du har godtagbara kunskaper
Du har mer än godtagbara kunskaper
Redovisar lösningen på ett fungerande sätt och använder sig av matematikens uttrycksformer, bild, text och matematiska symboler.
 • Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: