Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Balansera och väga

Skapad 2020-09-26 08:24 i Österfärnebo skola Sandviken
NTA Balansera och väga
Grundskola 1 – 2 NO (år 1-3) Teknik
Vi ska jobba med NTA lådan "Balansera och väga" under höstterminen. Du kommer att jobba tillsammans med en kompis.

Innehåll

Detta ska du få göra:

Du kommer att få prova på att balansera olika saker. Vad är balans? Hur blir det balans?

Du kommer att få samtala kring, förutsäga samt testa att balansera och väga saker.

Du kommer att lära dig viktiga begrepp som t.ex. förutsägelse, balans, jämvikt, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare.

Du kommer att lära dig att dokumentera det du upptäcker.

Du kommer att få förutsäga, experimentera och lära dig vad som påverkar balansen.

Du kommer att få prova balans både ute och inne.

 

Bedömning 

Du ska vara aktiv och göra förutsägelser på lektionerna.

Du ska vara aktiv och experimentera efter de anvisningar som ges.

Du ska med hjälp kunna dokumentera på ett naturvetenskapligt sätt.

Du ska kunna beskriva dina experiment och använda orden jämvikt, balans, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare.Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: