Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 5

Skapad 2020-09-26 10:21 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Svenska för år 5 som utgår från boken En läsande klass blandat med skrivövningar.
Grundskola 4 – 6 Svenska
På svensklektionerna så kommer eleverna arbeta med bl.a. högläsning, tyst läsning, läsförståelse, producera texter och muntliga redovisningar, vi kommer arbeta med ordklasser och öva på stavningsregler. De material vi bl.a. kommer att arbeta med är boken Stavning B och Svenska komplett som är läsförståelse.

Innehåll

Så får jag visa vad jag kan:

Genom att skriva texter till olika mottagare och kunna förbättra dem efter respons från mig eller en kamrat. Där får du också visa att du kan sätta ut skiljetecken och att du kan grundläggande stavningsregler så texten blir begriplig.

Vi kommer att ha skriftliga stavningstester.

Vi kommer att arbete med att bearbeta olika texter samt läsförståelse.

I den vardagliga klassrumssituationen visar du att du deltar i samtal och ställer följdfrågor sa att  samtalen drivs framåt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: