Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÖG07C Statistik

Skapad 2020-09-26 12:14 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 Matematik
Med hjälp av statistik kan man sammanställa och presentera information som man samlar in i olika undersökningar. I det här området kommer du att lära dig tolka och rita tabeller och diagram, samt beräkna olika lägesmått.

Innehåll

 

Matematik ÖG07A : ”Statistik” v 34-38

Vecka

Ög 07A

Arbetsområde

34

Tis

Ons

Tors

Fre

Material, uppstart

Intro + multiplikationstabell

Fördiagnos

Forts. Fördiagnos

35

Tis

Ons

Tors

Fre

Kap 1.1    Tabeller                                         s. 8-11

Kap 1.1    

Kap 1.1   

Kap 1.2    Avläsa och tolka diagram             s. 12-16                     

36

Tis

Ons

Tors

Fre

Kap 1.2

Kap 1.2

Kap 1.3    Rita och granska diagram             s. 18-22                   

Kap 1.3     

 

37

Tis

Ons

Tors

Fre

Kap 1.3

Kap 1.4    Lägesmått                                     s. 23-25         

Kap 1.4      

Kap 1.4            

38

Tis

Ons

Tors

Fre

Begrepp och kapiteltest                               s. 28-29

Basläger                                                    s. 30-31

Höghöjd                                                    s. 32-33

Prov !!!

 

Så här ska vi arbeta

Gemensamma genomgångar. Enskilt arbete där du gör rekommenderade deluppgifter inom delkapitlen på minst två nivåer 1 + 2 eller 2 + 3. EPA-metod vid problemlösnings/resonemangsuppgifter. Skriva begrepps- och ordlista. Praktisk/laborativ matematik. Jobba med uppgifter i Matteappen och träna på mulitplikationtabellen.se .

Skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering eller omprov

Bedömning

Resultat och slutsatser vid ditt arbete med deluppgifter inom delkapitlen på minst två nivåer 1 + 2 eller 2 + 3. Resultat och slutsats av problemlösnings/resonemangsuppgifter. Slutsatser vid praktisk/laborativ matematik. Resultat av bedömningsuppgifter och skriftligt prov med möjlighet till muntlig/skriftlig komplettering alternativt omprov

Du gör 1+2-uppgifter alternativt 2 + 3.

På hemsidan www.matteboken.se , finns texten som bokens genomgångar som tal- och ljudbok i MP3-format med exempel.

Filmer och förklaringar från matteboken.se

Tabeller  och diagram

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/statistik/tabeller-och-diagram

 

Lägesmått

https://www.matteboken.se/lektioner/skolar-7/statistik/medelvarde-och-median

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren t.ex:

□ Problem, resonemang och kommunikation s.26-27         

□  Begreppstest s. 28                 

□ Kapiteltest s.29

Inför provet kan du träna på:

  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
  • Kunna förklaringar på begreppen s. 34.
  • Gå igenom Tankekarta s.35
  • Räkna Basläger sidan 30-32
  • Räkna Höghöjd sidan 33 (högre nivå).

 

Förmågor du tränar i detta kapitel:

Begreppsförmåga

Kunna namnen på lägesmåtten och på olika diagram samt namnen på delarna på diagrammen.

Procedurförmåga

Kunna läsa av olika diagram, rita olika diagram samt räkna med diagram. Kunna räkna med lägesmåtten samt att rita en tabell.

Resonemangsförmåga

Kunna förklara skillnaden mellan de olika diagrammen och lägesmåtten.

Kommunikationsförmåga

Tala matte, skriva tydliga uträkningar och svar, enheter

Problemlösningsförmåga

Olika strategier, fundera över svarets rimlighet.

 

Begrepp inom området

Begrepp

Förklaring

Frekvens

Frekvens betyder antal. De antal som ett värde förekommer.

Tabell

Strukturerar värden på ett överskådligt och tydligt sätt i rader och kolumner.

 Kolumn

Det lodräta området i en tabell

Rad

Det vågräta området i en tabell

Linjediagram

Ett linjediagram visar en förändring över en tidsperiod. Tid visas på den vågräta axeln.

Stolpdiagram

Ett stolpdiagram används när undersökningen handlar om tal.

 Stapeldiagram

Stapeldiagram består av lika breda staplar och används oftast när undersökningen handlar om annat än tal

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram används för att visa fördelningen av något. Cirkeldiagram säger ingenting om antalet.

Vågrät axel

Horisontella axeln

Lodrät axel

Vertikala axeln

Lägesmått

Ett mått som sammanfattar ett antal värden till ett enda.

Medelvärde

Summan av alla värden, dividerat med antalet värden. Kallas också för i genomsnitt.

Median

Det mittersta värdet eller medelvärdet av de två mittersta, när värdena är i storleksordning.

Typvärde

Den eller de värden som förekommer flest gånger. Typvärde går att använda även om värdena inte är tal.

 

Matriser

Ma
Matteplanering år 7 Statistik kap.1

E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Eleven visar grundläggande kunskaper om begreppen: stolpdiagram, stapeldiagram, linjediagram, cirkeldiagram, tabell, typvärde, medelvärde och median. B1: Alla bilder och namn korrekt kombinerade.
Eleven visar goda kunskaper om begreppen. B2: Eleven räknar ut det rätta talet korrekt.
Eleven visar mycket goda kunskaper om begreppen. B3: Hittar alla 3 lösningarna och visar att det är alla lösningar eller förklarar varför det inte kan finnas fler lösningar.
Begrepp
B2: Eleven visar förståelse för medelvärde genom att han/hon prövar sig fram.
B3: Hittar en lösning och visar att den stämmer.
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Eleven använder en fungerande metod. M1: Korrekt redovisad metod med korrekt svar på 2 av 3 lägesmått.
Eleven använder en ändamålsenlig metod. M2: Korrekt redovisad metod med korrekt svar i a och b-uppgiften.
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv metod. M3: Korrekt ritat cirkeldiagram och linjediagram.
Metod
M2: Korrekt redovisad metod med korrekt svar i a-uppgiften.
M3: Korrekt skissat/ritat cirkeldiagram.
Problemlösning
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
Eleven väljer i huvudsak en fungerande strategi med en viss anpassning till problemet. P1: Korrekt svar med enkel motivering.
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet. P2: Eleven löser problemet korrekt med två exempel.
Eleven väljer en välfungerande strategi med god anpassning till problemet. P3: Korrekt lösning.
Problemlösning
P2: Eleven testar sig fram till en metod eller påbörjar en lösning till problemet.
P3: Påbörjar en lösning som skulle ge korrekt resultat.
Resonemang
Föra ett resonemang kvalitet på slutsatser och analyser.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring ett rimligt svar. R1: Eleven anger två fel (det räcker inte att bara ringa in felen i diagrammet. Eleverna måste sätta ord på vad som är fel).
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang kring ett rimligt svar. R2: Eleven gör ett val och har en tydlig och utförlig motivering.
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang med korrekt svar. R3: Eleven för ett resonemang kring både a och b-uppgiften. Resonemanget är välutvecklat och lätt att följa.
Resonemang
R2: Eleven gör ett val och motiverar det. Motiveringen kan vara bristfällig.
R3: Eleven för ett resonemang kring varför medelvärdet är 45. Resonemanget kan ha vissa brister.
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer.
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och delvis att följa.
Elevens redovisningar omfattas större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart.
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämplig matematiskt språk och omfattar alla uppgifterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: