Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brobygge

Skapad 2020-09-26 13:18 i Mörarps skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Teknik
I detta arbetsområde får ni bygga olika sorters broar. Diskutera för- och nackdelar kring olika lösningar kring brobygge.

Innehåll

Du kommer att redovisa ditt arbete genom att:
 • Lämna in din sammanfattade dokumentation i skrift
 • Lämna in din skiss och ritning
 • Muntligt redovisa din bro
 • Diskutera för- och nackdelar kring konstruktioner

 

Bedömning:
När vi har arbetat färdigt med kursen ska du:

 • Kunna förstå skillnaden mellan skiss och ritning
 • Kunna dokumentera med skiss och ritning
 • Kunna pröva och ompröva idéer och olika tekniska lösningar
 • Använda ord och begrepp inom tekniken
 • Hur krafter påverkar din konstruktion
 • Hur broar är uppbyggda

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: