Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Åk 3 Läsåret 20/21

Skapad 2020-09-26 14:52 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Teknik årskurs 3
Grundskola 3 Teknik
Teknik är föremål som människan skapat för att kunna uppfylla sina önskningar och behov. Nu ska ni får lära er om hur teknik påverkar oss i vardagen och hur vi kan påverka tekniken kring oss.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • känna igen och analysera tekniska lösningar utifrån hur de fungerar och vad de används till
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och komma med förslag på tekniska lösningar
 • använda tekniska begrepp och uttrycksformer
 • analysera vad som gör att tekniken utvecklas och hur den förändrats över tid

 

För att lära dig kommer du att:

 • få undervisning ur ett historiskt perspektiv om tekniska lösningar i vardagen 
 • få undersöka vardagliga tekniska föremål
 • se pedagogiska filmer
 • läsa faktatexter om teknik
 • få dokumentera ditt arbete samt göra enkla skisser

 

Du visar att du kan när:

 • du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen
 • du kan beskriva hur tekniska föremål har förändrats över tid
 • du kan ge förslag på hur teknikarbetet kan gå framåt
 • göra dokumentationer med hjälp av enkla texter och enkla skisserKopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik Åk 3 Läsåret 20/21

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Tekniska lösningar
Beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
Du är osäker på att beskriva och ge exempel på tekniska lösningar i vardagen.
Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen.
Du kan ge bra beskrivningar och exempel på tekniska lösningar i vardagen.
Teknik, människa, samhälle, miljö
Beskriva hur tekniska föremål har förändrats över tid.
Du är osäker på hur tekniska föremål har förändrats över tid.
Du kan beskriva hur tekniska föremål har förändrats över tid.
Du beskriver hur tekniska föremål har förändrats över tid på ett väl fungerande sätt.
Tekniska lösningar
Ge förslag på hur teknikarbetet kan gå framåt.
Du är osäker på att ge förslag på hur teknikarbetet kan gå framåt.
Du kan ge förslag på hur teknikarbetet kan gå framåt.
Du kan ge flera förslag på hur teknikarbetet kan gå framåt.
Arbetssätt
Göra dokumentationer med hjälp av enkla texter och enkla skisser.
Du är osäker på att göra dokumentationer med hjälp av enkla texter och enkla skisser.
Du kan göra dokumentationer med hjälp av enkla texter och enkla skisser.
Du gör dokumentationer med hjälp av texter och skisser på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: