Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisning under hela dagen - Hygien

Skapad 2020-09-26 16:22 i Skogsgläntans förskola Ludvika
Förskola
Rutiner som undervisningssituationer. HYGIEN

Innehåll

 

Var är vi?

Att klara av att sköta sin egen hygien är viktigt för oss människor. Det handlar till stor del om att hålla sig frisk och undvika att smitta andra, men också mycket om att vara självständig och att fungera tillsammans med andra på ett bra sätt. I förskoleåldern börjar vägen till detta och i förskolan lägger vi stor vikt vid att barnen ska känna att de klarar saker själva, samtidigt som det alltid finns vuxna till hands som stöttar, hjälper och uppmuntrar. På vår förskola har de flesta barn ett annat modersmål än svenska och därför blir det extra viktigt att sätta ord på allt som händer även i dessa situationer. 

 

 

Vart ska vi?

* Vi vill ge barnen rika tillfällen att träna på dessa viktiga rutiner för att så småningom bli mer och mer självständiga.

* Vi vill ge dem kunskap om varför det är så viktigt att hålla sig ren och hur det kan påverka andra.

* Vi vill ta vara på hygiensituationerna i förskolan som det värdefulla möte det är, varje dag och med varje barn, bl a genom att samtala och sätta ord på det som händer.

  


Hur gör vi?

* Vi har bilder/bildserier som visar hur man gör i de olika rutinerna och i vilken ordning.

* En pedagog finns, så långt det är möjligt, med och sätter ord på det som händer.

* Vid blöjbyten tar vi tillvara stunden genom att sätta ord på vad vi gör, benämna kroppsdelar eller kanske bara få en trevlig samtalsstund.

* Vi strävar efter att ha rena toaletter och skötrum där det även finns möjlighet till ostördhet. Vi vill att barnen känner att de är respekterade och viktiga även i dessa situationer. 

* Vi uppmuntrat barnen att klara saker själva och ser till att det finns möjlighet till det också, t ex pallar och tvål som kan nås.

 

 

Hur blev det?


Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: