Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Shawshank Redemption - English year 9

Skapad 2020-09-26 16:22 i Maria Parkskolan Helsingborg
Arbete kring musik, artister och sångtexter enl section 1 i Wings 7 Blue.
Grundskola 7 – 9 Engelska
The Shawshank Redemption is a 1994 American drama film written and directed by Frank Darabont, and starring Tim Robbins and Morgan Freeman. Adapted from the Stephen King novella Rita Hayworth and Shawshank Redemption, the film tells the story of Andy Dufresne, a banker who is sentenced to life in Shawshank State Penitentiary for the murder of his wife and her lover, despite his claims of innocence. During his time at the prison, he befriends a fellow inmate, Ellis Boyd "Red" Redding, and finds himself protected by the guards after the warden begins using him in his money-laundering operation.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

SYFTENA ÄR ATT DU SKA

förstå och tolka innehållet i talad engelska 

formulera dig och kommunicera i tal och skrift

använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

BEDÖMNING - DESSA FöRMÅGOR KOMMER ATT BEDÖMAS - DESSA VISAR DU GENOM ATT

-     förstå och tolka innehållet i talad engelska – du ser och skriver om samt diskuterar filmen

-     formulera dig och kommunicera i tal och skrift - du skriver om och diskuterar filmen

-     använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd – du lär dig och använder nya ord

-     anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang – du skriver om och diskuterar filmen

-     reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används – du ser och skriver om samt diskuterar filmen

 

Assignment - choose 1 of following topics, write 1-2 pages and hand in.

1. Andy Dufresne is an innocently convicted man. His only way of saving himself is to escape from prison. Write a news article about Andy´s escape where you also cover the warden´s criminal acts. 

 2. Life in prison is not easy. We meet many convicts who were dangerous men  outside prison, but seem quite harmless on the inside. How do you think being locked up for several years affect a person? Use one or several characters from the film as examples.

 

3. How is Red going to handle life as a free man? The term “institutionalized” is used a lot in the film and describes the difficulties that might follow many years in prison. Write a letter from Red to his fellow prisoners, describing life on the outside.  

 

Tidsplan

Vecka 42-43 samt 45

Vi ser filmen och diskuterar denna. Därefter skriver du en av uppgifterna.

 

Kunskapskrav som omfattas:

Förstå tal, Redogöra, diskutera & agera, Välja & använda strategi, Formulera sig i tal, Formulera sig i skrift, Formulerar sig anpassat, Bearbeta & förbättra Uttrycka sig muntligt, Uttrycka sig skriftligt samt Diskutera & jämföra

Matriser

En
Travel Diary

Rubrik 1

E
C
A
Förstå talad engelska och texters budskap
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra för, diskutera och kommentera innehåll samt agera utifrån budskap och instruktioner
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig i muntliga och skriftliga framställningar
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Jämföra olika områden där engelska används med egna kunskaper och erfarenheter
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: