👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Fysik åk 6 - Faktatext Universum

Skapad 2020-09-26 17:28 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Fysik Svenska som andraspråk Svenska
I detta område kommer vi arbeta med Svenska och Fysik samtidigt. Vi arbetar med Svenska genom att träna oss på att skriva en faktatext. Faktatexten ska handla om Universum, alltså en del av ämnet Fysik!

Innehåll

I undervisning kommer du att lära dig om...

Du kommer att få lära dig mer om hur man skriver en faktatext och hur en faktatext är uppbyggd.
Samtidigt kommer du får mer kunskap kring ett specifikt ämne inom Universum (Fysik).

I undervisningen kommer vi att...

Vi kommer tillsammans ta reda på:

* Hur man skriver en faktatext

* Vad en faktatext ska innehålla

* Hur en faktatext är uppbyggd

* Hur man söker fakta

* Hur man bedömer och värderar en källa

* Hur man redovisar fakta muntligt

* Mer kunskaper om olika delar av Universum

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt

Genom en individuell inlämning av din faktatext.

Genom skriftlig bedömning av dina källor

Genom muntlig redovisning.

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Se matris!

Matriser

Fy Sv SvA
Svenska: Kunskapskrav åk 6 lå 20/21

Skriva

F
E
C
A
Olika slags texter
Du behöver jobba vidare för att nå målen.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Skrivregler
Du behöver jobba vidare för att nå målen.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Informationssökning
Du behöver jobba vidare för att nå målen.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Du kan föra enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Du kan föra utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor. Du kan föra välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Estetiska uttryck
Du behöver jobba vidare för att nå målen.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt för att förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt för att förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt för att förstärka och levandegöra dina texters budskap.

Tala

F
E
C
A
Muntligt framförande
Du behöver jobba vidare för att nå målen.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.