Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska med Pelle Svanslös

Skapad 2020-09-26 18:25 i Parkskolan Ludvika
Vi arbetar med läsning, läsförståelse, handstil mm utifrån den omarbetade upplagan av Pelle Svanslös.
Grundskola 4 Svenska
Nu ska vi öva svenska på olika sätt tillsamman med Pelle Svanslös!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Du ska utveckla din förmåga att läsa och förstå text skriven för barn.
Du ska utveckla din förmåga att uppfatta textens budskap, läsa mellan raderna.
Du ska utveckla din förmåga att återberätta text på olika sätt.
Du ska utveckla din handstil.
Du ska utveckla ditt ordförråd genom att förklara och förstå relevanta ord och begrepp.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att arbeta tillsammans med andra i små grupper med att läsa texter ur Pelle Svanslös och arbeta med uppgifter till dessa texter. Det är innehållsfrågor, tolkningsuppgifter, handstilsövningar, ordkunskap och mindre skrivövningar. Vi kommer också att sammanfatta muntligt i större grupp.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna besvara innehållsfrågor på texten.
Du ska kunna besvara tolkningsfrågor där du måste läsa mellan raderna, tycka och tro etc.
Du ska kunna förklara ord och begrepp från texten.
Du ska kunna skriva av text med läslig handstil.
Du ska kunna skriva korta texter till bilder från berättelsen.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar vad du kan i arbetshäften med text  och uppgifter samt i gemensam muntlig sammanfattning.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Textunderlaget för arbetsområdet samt bilden i denna planering är hämtade från den omarbetade boken 

Berättelser om Pelle Svanslös
Åsa och Michael Rönn, Ingrid Flygare
Efter Gösta Knutssons berättelser om Pelle Svanslös
(Bonnier Carlsen 2014)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: