Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2020-09-26 18:26 i Parkskolan Ludvika
Arbete i grundläggande kemi för åk 4.
Grundskola 4 Kemi
Nu ska vi arbeta med kemi! Vi lär oss om hur ämnen är uppgbyggda och tittar lite närmare på luft och vatten

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Vi ska lära oss om hur ämnen är uppbyggda samt om vatten och luft; egenskaper och betydelse för livet på jorden.

"Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling." (Lgr 11)

 

Hur ska vi lära oss detta?

Vi arbetar med texter, filmer och uppgifter ur Gleerups digitala läromedel.
Vi läser och diskuterar andra faktatexter och arbetar med dessa på olika sätt.
Vi lär oss förstå och använda relevanta ämnesord och -begrepp.
Vi genomför par- och grupparbeten.
Vi testar att göra och dokumentera några enkla experiment.
Vi använder filmer från Inläsningstjänst Begreppa.
Vi gör faktaaffischer enskilt och i grupp.

Du kommer också att ha ett par läxor där du arbetar med faktatexter om luft och vatten.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska veta hur ämnen är uppbyggda av atomer och molekyler.
Du ska känna till aggregationsformerna fast, flytande och gasform.
Du ska känna till sammansättningen av och några egenskaper hos luft och vatten.
Du ska kunna förklara vattnets kretslopp.
Du ska kunna förstå och använda ämnesord och -begrepp på rätt sätt.
Du ska kunna dra några slutsatser om miljö och hållbar utveckling vad gäller luft och vatten.

Hur du får visa vad du kan:

Du får arbeta med repetitionsfrågor enskilt och i grupp.
Du deltar aktivt i diskussionerna under lektionerna.
Du arbetar i grupp med faktatexter och -frågor.
Du gör en plansch om vattnets kretslopp.
Du gör tillsammans med klassen en faktaaffisch om vatten.
Vi avslutar med att utvärdera vad du lärt dig.

Lärardel

Vi använder oss av 

Gleerups digitala läromedel i Kemi
Inläsningstjänst Begreppa
LÄRA NO åk 4 av Hans Persson (Bonnierförlagen LÄRA)
Puls NO 4 (Natur & Kultur)
FyKe Utkik (Gleerups)
Boken om fysik och kemi av Hans Persson (Almqvist & Wiksell)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: