Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allas rätt - en kurs om mänskliga rättigheter

Skapad 2020-09-26 18:50 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vilka rättigheter har du och vilka rättigheter gäller över hela världen? Alla människor är olika, har olika förutsättningar och olika livssituationer. Trots det har alla ändå vissa grundläggande rättigheter. Dessa rättigheter har FN skapat i sitt arbete med Deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Dina rättigheter som barn finns särskilt förtydligade i barnkonventionen. Tyvärr följs inte alltid de mänskliga rättigheterna, utan kränks på olika sätt i olika delar av världen, som till exempel när människor fängslas för sina åsikter och när unga flickor gifts bort mot sin vilja. Därför finns det många olika organisationer som arbetar för att främja de mänskliga rättigheterna och att de följs, till exempel Röda korset. Här i Sverige är arbetet med de mänskliga rättigheterna en självklarhet. Vi har till exempel lagar mot diskriminering och skydd av de nationella minoriteternas rättigheter.

Innehåll

 

Tid: v 40-43

 

Material: Utkik sid 81-99, och häfte med uppgifter och instuderingsfrågor.

 

Se filmer på Studi.se och gör Quiz till filmerna

 

1.Mänskliga rättigheter 4.46 min Gör Quiz 1,2 och 3,

 

2.FN och mänskliga rättigheter 4:43 min Gör Quiz 1,2 och 3

 

3. Åsikter om mänskliga rättigheter 5.19 min Gör Quiz 1,2 och 3

 

Examinationer och uppgifter:

 

V 40 Fallet Kemal en turkisk människorättsförsvarare. Gruppdiskussion om hur mänskliga rättigheter kränks runt om i världen.

 

V 41 torsdag, test Mänskliga rättigheter. ( Instuderingsfrågor s och viktiga ord och begrepp s (finns i häftet)

 

V 43 måndag presentera om land muntligt för grupp i klassen, vilket land och hur mänskliga rättigheter kränks och vad du tycker om detta.

 

V 43 fredag  Sista inlämningsdag för Skrivuppgift Söka och sammanställa information om brott mot mänskliga rättigheter.

 

 Instuderingsfrågor s81-86 och viktiga ord och begrepp s4 (finns i häftet)

 

Målet med det här avsnittet är att du ska kunna:

 

  1. Ha kunskaper om hur mänskliga rättigheter har skapats och vad de innebär.
  2. Vad som menas med konventioner, ge exempel och förklara hur de fungerar.
  3. Hur kränks de mänskliga rättigheterna runt om i världen och hur arbetar civilsamhället för att motverka detta?
  4. Du skall veta vad diskriminering är? Vad gör Sverige för att motverka diskriminering och skydda de nationella minoriteterna?
  5. Söka information om brott mot mänskliga rättigheter, sammanställa, värdera och reflektera kring den information du hittat. ( Källkritik)

 

Viktiga ord och begrepp

 

artikel

 

deklaration

 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

 

Förenta nationerna (FN)

 

konvention

 

mellanstatlig organisation

 

ratificerar

 

folkrätt

 

diskriminering

 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) 

 

nationell minoritet

 

urfolk

frivilligorganisation (NGO)

 

civilsamhället

 

människohandel 

 

tvångsäktenskap

hederskultur

barnäktenskap

 

Lektionsplanering

 

V 40 måndag: Introduktion och kursgenomgång, läsa om fallet Kemal en turkisk människorättsförsvarare. Gruppdiskussion om hur mänskliga rättigheter kränks runt om i världen.

 

V 40 tisdag: s81-83 i Utkik Mänskliga rättigheters historia, Antika Athen, Franska revolutionen, Andra världskriget, FN, deklarationen om de mänskliga rättigheterna, Deklarationer, konventioner, mellanstatliga organisationer, barnkonventionen, Folkrätten

 

Arbete med Instuderingsfrågor till test (torsdag v41)

 

V 40 torsdag: s84-86 Utkik Diskriminering, DO, nationella minoriteter, urfolk, frivilligorganisation (NGO), civilsamhällelig organisationer, (amnesty, Human right watch, röda korset)

 

Arbete med Instuderingsfrågor till test (torsdag v41)

 

V 41 måndag: Introduktion inlämningsuppgift om brott mot mänskliga rättigheter. Välja land att jobba med i uppgiften och hitta en mänsklig rättighet som kränks.

 

Arbete med Instuderingsfrågor till test (torsdag v41)

 

V 41 tisdag: Presentera vilket land som du gör inlämningsuppgift om.

 

Arbete med Instuderingsfrågor till test (torsdag v41)

 

V 41 torsdag: test på frågor som du arbetat med v 40 + Arbete med inlämningsuppgift om brott mot mänskliga rättigheter. OBS! Du måste använda dator.

 

V 42 måndag: Arbete med inlämningsuppgift om brott mot mänskliga rättigheter. OBS! Du måste använda dator.

 

V 42 tisdag: Ingen lektion, utvecklingssamtal

 

V 42 torsdag: Arbete med inlämningsuppgift om brott mot mänskliga rättigheter. OBS! Du måste använda dator.

 

V 43 måndag: Muntlig uppgift, berätta om ditt land och hur brottet mot mänskliga rättigheter kränks i det land du valt för en grupp i klassen. Berätta också om vilka källor du har.

 

Arbete med inlämningsuppgift om brott mot mänskliga rättigheter. OBS! Du måste använda dator.

 

V 43 tisdag: Arbete med inlämningsuppgift om brott mot mänskliga rättigheter. OBS! Du måste använda dator.

 

V 43 torsdag: Arbete med inlämningsuppgift om brott mot mänskliga rättigheter. OBS! Du måste använda dator.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

  • Mall till källkritik till ditt arbete om brott mot mänskliga rättigheter

  • Arbetshäfte med instuderingsfrågor

  • Uppgift om att söka om ett brott mot mänskliga rättigheter

  • Mall källkritik till din uppgift om brott mot mänskliga rättigheter

Matriser

Sh
Matris Allas rätt- ett arbete om mänskliga rättigheter samhällskunskap

Når ej målen
E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Minoriteters särställning & rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: