Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-3

Skapad 2020-09-26 18:30 i Grindskolan Norrtälje
Grundskola F
För att din kropp ska må bra och för att du ska må bra inom dig är det viktigt att du rör på dig. I ämnet idrott och hälsa kommer du att få lära dig mer om detta, du kommer att få träna din motorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus. Jag hoppas att hoppas att du kommer tycka att det är kul att röra på dig tillsammans med mig och dina kompisar!

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa i årskurs 1-3 ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga.

Undervisning och arbetssätt

I undervisningen i idrott och hälsa i årskurs 1-3 kommer du att få prova på olika lekar och aktiviteter som tränar och stärker den motoriska förmågan. Du kommer att få göra lekar, danser och rörelser där du ska försöka följa en viss takt eller rytm. Undervisningen kommer att var både inomhus och utomhus.

När du slutar årskurs 3 ska du kunna...

 • Använda de motoriska grundformerna i olika aktiviteter så som i lek och dans.
 • Följa musikens takt eller rytm på ett enkelt sätt i lekar och danser.
 • Prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig.
 • Vara med i lekar utomhus.
 • Veta vad Allemansrätten är och kunna använda dig av den.
 • Hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, 
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och 
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten. 
   
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus. 
 • Enkla lekar och danser och deras regler. 
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik. 
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser. 
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning. 
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö. 
 • Allemansrättens grunder. 
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
   
   
   
   
 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: