Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2020-09-27 08:02 i Jutarumsskolan Halmstad
Planering, i engelska för årskurs 3, som utgår från förmågorna i skolverkets diagnosmaterial.
Grundskola 1 – 3 Engelska
Do you speak English? What's Your name? Where are you from? How are you? How old are you? Engelska språket finns runt omkring oss hela tiden. I denna planering finns allt du ska träna på och få med dig från åk3.

Innehåll

Arbetsområdets namn

Engelskans grunder i tal och skrift.

Du kommer att arbeta utifrån materialet Learn English 3

Du kommer att använda dig av KL

 

Det här ska du utveckla (förmågorna)

 • Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

 

Det här ska du arbeta med (centralt innehåll)

När vi arbetar med engelska under år 3 i skolan kommer du att få träna på och lära dig:

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna och som har anknytning till din vardag, t.ex. school, at home, my family, colours, my pets osv.
 • Intressen, personer och platser.
 • Få en inblick vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • Lyssna till tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • Följa olika enkla instruktioner och beskrivningar.
 • Delta i olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Titta på filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • Delta i sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • Träna på att hålla i enkla presentationer.
 • Följa enkla beskrivningar och ta emot meddelanden.
 • Delta i sånger, ramsor och enkla dramatiseringar.

 

Så här kommer vi att arbeta/arbetssätt/arbetsformer.

Du kommer att följa arbetsmaterialet Learn English Third Book.

Du kommer att få lyssna på stories, sjunga, ramsa, rappa.

Du kommer att på träna på uttal, skriva, svara på frågor muntligt och skriftligt.

Du att att aktivt få hålla i enkla dialoger med andra.

Du kommer genom kooperativa övningar vara aktiv och träna på att säga enkla fraser och meningar.

 

Tidsplan

Varje arbetsområde har en tidsplan på ca 3 veckor, planeringen följer hela läsåret.

 

Bedömning (hur sker bedömningen)

Din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i

 • att säga engelska ord, fraser och meningar
 • att på ett enkelt sätt kunna göra sig förstådd
 • att lyssna aktivt på engelskt tal/text och förstå sammanhanget
 • att aktivt delta i enkla ramsor och sånger
 • att läsa och skriva enkla engelska ord och meningar

 

Utvärdering

Du kommer att utvärdera genom exit ticket av arbetsområde.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: