Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Istiden och Forntiden år 3

Skapad 2020-09-27 09:34 i Hällevadsholms skola Munkedal
Forntiden
Grundskola 3 Bild Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Vi ska lära oss om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Du ska kunna...

 • vad en tidslinje innebär och vad de olika tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid betyder
 • hur naturliga krafter har format vårt naturlandskap och hur dessa krafter lämnat spår efter sig som vi kan undersöka i nutiden.
 • ge exempel på några spår från istiden i vår natur
 • beskriva människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk
 • beskriva de olika tidsepokerna, stenåldern, bronsåldern och järnåldern utifrån redskap, kläder, material och bostad. 
 • visa på likheter och skillnader i levnadsvillkor.
 • berätta hur vi kan se spår från forntiden i naturen 

Arbetsformer

 • skriva faktatexter utifrån olika begrepp.
 • måla och skapa
 • läsa faktatexter
 • se på filmer
 • delta i diskussioner

Begrepp

Inlandsis

isräfflor, flyttblock, jättegrytor, morän, rullstensås, rundhällar

tidslinje - dåtid, nutid och framtid

kåda

nomader

samlare

jägarstenålder

bondestenålder

bronsålder

järnålder

smedja

                 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO SvA
Forntiden

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och visa på de stora avgörande händelserna i människans utveckling.
 • SO   3
Jag kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Jag kan i högre utsträckning använda tidslinjer och fler olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid. Jag kan dessutom förklara i vilken ordning de olika tidsepokerna inträffar.
2. spår av istiden
Jag kan beskriva ett par spår i naturen från istiden
Jag kan beskriva flera spår i naturen från istiden
2. Människans tidiga historia
Beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor.
 • SO   3
Jag kan ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser under forntiden.
Jag kan nämna fler exempel på människans levnadsvillkor samt några viktiga händelser. Jag kan dessutom resonera kring likheter och skillnader mellan då och nutid.
3.Spår från forntiden
 • SO   3
Jag kan beskriva ett spår från forntiden.
Jag kan beskriva fler spår från forntiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: