Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El club de libros de español - Den spanska bokklubben

Skapad 2020-09-27 10:01 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Trabajamos con textos / libros español - Vi arbetar med texter och böcker på spanska

Innehåll

Español 9 

Väskolan 

Otoño 2020


“El club de libros de español” 

”Den spanska bokklubben”

Cuándo? - När?

 • Semana 40-47/48

Qué hacemos? - Vad gör vi?

 1. Empezamos a leer algunos textos cortos en español y discutimos/respondemos a preguntas - Vi börjar med att läsa några korta texter på spanska och diskuterar/svarar på frågor (v.40-42)

 2. Además, practicamos a explicar los textos con nuestras propias palabras por escrito y oralmente - Vi övar även på att förklara texterna med våra egna ord både skriftligt och muntligt

 3. Después de leer algunos textos cortos continuamos con el libro “Ojos Gitanos” - Efter att ha läst några korta texter går vi vidare till huvuduppgiften: Att läsa boken “Ojos Gitanos” (v.42-47/48)

 4. Leemos el libro durante algunas semanas y cada semana tenéis un “deberes de leer” - Vi läser boken under några veckors tid och varje vecka har ni en “läsläxa”

 5. Trabajamos con el libro con - Vi arbetar med boken med: 

 • preguntas (frågor till det ni läser)

 • discusiones orales (muntliga diskussioner i smågrupper)

 • escribir resumen / opiniones (skriva sammanfattningar/åsikter kring det ni läser

6. Al final vais a hacer una presentación/video sobre el libro y también una reseña pequeña - Avslutningsvis ska ni göra en presentation/video om boken och också en mindre bokrecension  (v.47/48)

Material

 • 6 textos cortos (6 korta texter) 

 • El libro “Ojos Gitanos” (Boken “Ojos Gitanos”)

 • Papeles en la carpeta / documentos en Classroom (Papper i era mappar / dokument på Classroom) 

 

Horario - Schema

Observera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras

 

Semana

Lunes

Martes

Jueves

40

Intro

“El parque”

“Mi nueva casa” + “Mi casa”

41

“Mi familia”

“Mi perro y yo” + discusión 

“Mi perro y yo” + discusión 

42

“Una vida dulce”

Deberes “Una vida dulce”

“Ojos Gitanos” - intro

43

“Ojos Gitanos”

“Ojos Gitanos” + discusión

Deberes

“Ojos Gitanos”

44

VACACIONES DE OTOÑO

VACACIONES DE OTOÑO

VACACIONES DE OTOÑO

45

“Ojos Gitanos”

“Ojos Gitanos”

 • discusión

Deberes

“Ojos Gitanos
46

“Ojos Gitanos”

“Ojos Gitanos”

“Ojos Gitanos” + discusión

47

“Ojos Gitanos”

“Ojos Gitanos”

“Ojos Gitanos”

Resumen

48

   

Presentación oral 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M2  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  C 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M2  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M2  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9

Matriser

M2
Ojos Gitanos - Reseña

Rubrik 1

 • M2  E 9   Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  E 9   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • M2  C 9   Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  C 9   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
 • M2  A 9   Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
 • M2  A 9   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: