Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Energi och hållbar utveckling

Skapad 2020-09-27 10:37 i Gubbängsskolan Stockholm Grundskolor
Detta är Gubbängsskolans mall.
Grundskola 9 Samhällskunskap Historia Biologi Fysik Religionskunskap Geografi Kemi
Vad behöver du kunna för att vara med och påverka sådant som har med energi och klimat att göra? I den här kursen kommer du få tillfälle att lära mig mer om vad energi kan tänkas vara , hur vi använder energi, vilken betydelse energi har och har haft i vårt samhälle. Kanske kan du själv göra något för att påverka utvecklingen? Kanske kommer du att föreslå åtgärder som du kan pröva i verkligheten. Syftet med denna kurs är att du ska kunna ta ställning och argumentera för dina åsikter i energifrågor. Detta är ett ämnesövergripandeprojekt mellan NO och SO

Innehåll

Tidsperiod vecka 45- vecka 3

Material Vi kommer att arbeta med olika uppdrag från NTA "Energi och Hållbar utveckling". 

Arbetssätt Vi kommer att arbeta med olika uppdrag innehållande olika uppgifter t.ex. laborationer, diskussioner, argumentation, reflektion och källkritik. Arbete kommer att genomföras både enskilt och i grupp.

Kunnamål Du ska kunna ta ställning och argumentera för dina åsikter i energifrågor utifrån flera perspektiv (t.ex. ämnesspecifika, lokalt-globalt; nutid-dåtid-framtid; människa-samhälle-natur) 

Redovisningsform Enskilda reflektioner i reflektionsboken vid olika uppdrag (betyg ht-20), bedömningsuppgift, vecka 49, inlämning fredag den 4/12-20 kl. 18.00 (betyg ht-20), slutprojekt vecka 50-vecka 3, inlämning fredag den 22/1-21 kl. 18.00  (betyg vt-21)

Begrepp Ämnesspecifika begrepp tas upp inför varje uppdrag

 

Nedan lägger du till syfte och centralt innehåll från Läroplanen.

Om du vill kan du även lägga till uppgifter och infoga en matris från din matrisbank.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: