👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min bildbok, åk 4

Skapad 2020-09-27 11:07 i Drottningdals skola Norrtälje
Översiktlig bildplanering HT åk 4
Grundskola 4 Bild
Detta är en grovplanering för ämnet bild läsåret 20/21. Vi kommer att måla, teckna, skissa, prova olika tekniker och titta på och prata om konst.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetet är att vi vid läsårets slut ska ha samlat oss runt

- Skapande av olika konstverk

- Prövande av olika tekniker i skapandet

- Samtal runt egna och andras bilder för kunskap och inspiration

 

Grovplanering

Arbetet sker med olika bilduppgifter kopplade til:

 • Färglära, kalla/varma färger, primära färger, sekundära färger, komplementfärger
 • Symboler, Linjer, konturer, symmetri, teckna
 • Arbete runt en konstnär, analys och inspiration

Bedömning

 Bedömning sker utifrån arbeten i mappen med

- Exempel på tekniker och färdigställda uppgifter inom de olika områdena

- Aktivt deltagande i reflektioner kring budskap, känsla, teknik och motiv runt olika bilder 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6