Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik årskurs 1

Skapad 2020-09-27 13:00 i Färlövs skola Kristianstad
Pedagogisk planering årskurs 1 - trafik
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Vi kommer att arbeta kring trafik så du blir säkrare i trafiken.

Innehåll

Lärandemål

 • Kunna höger och vänster.
 • Kunna några vanliga trafikmärken runt skolan.
 • Kunna vilken sida av vägen vi går och cyklar på.
 • Kunna berätta om din skolväg.
 • Kunna berätta om trafiksäkerhet, t.ex. cykelhjälm, säker cykel, reflex och övergångsställe. 
 • Kunna resonera kring olika situationer med fokus på miljön.

Viktiga begrepp

 • höger
 • vänster
 • reflex
 • cykelhjälm
 • säker cykel
 • vägmärke
 • miljö

Undervisning

Vi kommer att:

 • arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • titta på film.
 • undersöka närområdet.
 • skriva.
 • rita.
 • diskutera och samtala.

På lektionerna måste jag

 • vara aktiv och deltaga.

Bedömning

Jag kommer bedöma dina förmåga att:

 • visa att du kan höger och vänster.
 • förklara vägmärkena övergångsställe, stopp och gång/cykelväg.
 • förklara hur man kan vara säker i trafiken när man går eller cyklar. 
 • berätta om hur trafiken kan påverka miljön.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: