Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - elektricitet

Skapad 2020-09-27 19:19 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 7 – 9 Fysik
Det kan hända att en olycka eller ett sabotage gör att det bli ett långt avbrott i ett elnät till en storstad. Vad blir följden omedelbart? Vad avstannar efter en viss tid? Var måste det finnas möjlighet att koppla in reserv-el?

Innehåll

Område: Fysik – elektricitet v.40-43 

 

Syfte med undervisningen är:  

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle, 

 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och 

 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället. 

 
 

Förväntat resultat 

 

Det här ska du lära dig: 

 • Förstå vad elektricitet är 

 • Veta vad spänning och ström är 

 • Veta vad resistans är 

 • Förstå sambandet mellan spänning, strömstyrka och resistans 

 • Veta vad en atom består av 

 • Veta vad en elektrisk krets är 

 • Skillnaden mellan serie- och parallellkoppling 

 • Skillnaden mellan ledare och isolatorer 

 • Veta vad man gör med gamla batterier och elektriska apparater 

 • Veta något om statisk elektricitet 

 • Veta hur ett elsäkert hem ska vara utrustat 

 • Kunna använda Ohms lag 

 
 Viktiga begrepp: 

 

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området:  

 

Elektron, spänning, elektrisk ström, statisk elektricitet, ledare, isolator, likström, växelström, resistans, resistor, Ohms lag 

 

Undervisning, arbetssätt och redovisning 

Genomgångar 

Arbetsblad/ instuderingsfrågor 

Klassrumsdiskussioner 

Demonstrationer 

Filmer 

Praktiska moment 

Gleerups: 2. Elektricitet 
 

Material 

Vi använder Gleerups digitala läromedel och  utdelat material. Vi använder Google Classroom och där läggs material upp samt uppdaterad planering för de närmaste veckorna. 

 

Examinationsuppgifter 

 

Bedömningsgrundande uppgifter: 

 • Enskilt arbete i området  

 • Observationer på lektioner och vid laborationer 

 • Klassdiskussioner 

 • Laborationsrapporter 

 •  

 

 

Examination och redovisning av kunskaper 

 

Så här kan du visa dina kunskaper: 

 • Du deltar i diskussioner 

 • Du deltar i olika övningar 

 • Du kan förklara olika begrepp. 

 • Du lämnar in laborationsrapporter. 

 • Du visar vad du kan på det skriftliga provet. Provet är onsdagen 21/10 

 •  

 

 
 
 

 


 
 

 


 
 

 

Uppgifter

 • Fysikprov Elektricitet

 • Fysik-prov 21/10

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: