Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad läser du när du väljer en skönlitterär bok?

Skapad 2020-09-27 19:43 i Västra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Nu ska vi läsa de skönlitterära böcker som du brinner för. Du väljer själv vad du vill läsa helt utifrån ditt intresse kring skönlitteratur.

Innehåll

Begrepp:

budskap, karaktär/huvudperson, handling, sammanfatta, författare

Dessa förmågor kommer att tränas och läras på följande vis:

- genom att du läser en bok som du valt, på egen hand och/eller digitalt. Där kommer du träna dig på att läsa med flyt och förståelse. Vi har gemensamma genomgångar hur man kan läsa en bok utifrån olika lässtrategier. Du kommer tillsammans med en lärkamrat diskutera vad dessa strategier kan hjälpa dig med i din läsning. Utifrån era diskussioner tar ni med er vad som kan hjälpa er vidare i er fortsatta läsutveckling.

- genom att du använder dig av reflektionsfrågor utifrån den skönlitterära bok du valt. Du kommer träna dig på att tolka det du har läst utifrån t ex budskap kring texten, handling och karaktärens tankar/görande. Du kommer tillsammans med lärakamrat lyfta dina reflektioner och diskutera om det finns fler sätt att se på bokens text/uppbyggnad. Under boksamtalen reflekterar ni tillsammans över hur ni kan träna er vidare i att tolka en skönlitterär bok. 

- genom att du skriver reflektioner till läst text. Du kommer varje vecka att få en utvecklande kommentar visa Classroom. Utifrån denna kommentar ger du respons tillbaka på hur du vill fortsätta din läsutveckling. 

Material/digitala hjälpmedel:

- skönlitterär bok
- reflektionsfrågor via Classroom
- inläsningstjänst

Dina förmågor kommer att bedömas på följande sätt:

- genom att vi kontinuerligt varje vecka diskuterar/kommenterar dina reflektioner kring det du har läst. 

- genom att läsa en fabel, med skärminspelning samt reflektera kring dess budskap, karaktär/huvudperson och sammanfatta det du har läst. 

Uppgifter

 • Utvärdering läsläxa vecka 41!

 • Reflektion läsläxa vecka 40!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Läsning

Rubrik 1

Aspekt 1
Eleven kan med stöd läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 2
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar med stöd av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Aspekt 3
Eleven kan med stöd, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: