👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter åk 5

Skapad 2020-09-27 22:36 i Skuttunge skola Uppsala
Här beskriver du kort vad planeringen handlar om.
Grundskola 5 Fysik
Hur kommer det sig att allt faller mot jordens mitt? Vad är skillnaden på dragkraft och tryckkraft? Hur man kan med kraftpilar visa vad som har störst kraft? Varför kan man åka skridskor på is men inte på asfalt? Allt detta och mycket mer kommer du få lära dig under arbetet med krafter.

Innehåll

Det här ska du kunna efter arbetet med krafter: 

 • ange några olika krafter 
 • förklara att kraft kan flyttas mellan olika föremål 
 • rita kraftpilar 
 • dragkraft, vad det är och kunna ge exempel
 • tyngdkraft , vad det är och kunna ge exempel
 • skillnad på liten och stor friktion 
 • krafter inom olika sporter
 • tryckkraft - i t.ex. vattenledningar. 
 • göra olika experiment och dokumentera 

 

Undervisning och bedömning

Du kommer:

 • läsa eller lyssna när andra läser i boken "Puls Fysik och Kemi". s. 56-65
 • göra skriftliga arbetsuppgifter
 • se filmer om olika kafter
 • få experimentera och dokumentera skriftligt efter. 

Bedömning:

 • Under arbetets gång. Både muntligt och skriftligt. 
 • Skriftligt förhör i slutet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6