👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historiebruk

Skapad 2020-09-28 07:40 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Historia
Hur används historia idag? Vad använder vi historia till och varför? Det ska vi kika närmare på under det här området som heter historiebruk.

Innehåll

Planering

v.39 Torsdag: 

      Genomgång: Vad är historiebruk?

                Uppgift: Analysera reklambild.

 

v.40 Tisdag:  Dokumentär om vikingarna. 

       Torsdag: Svanbergs text om Vikingarna.      

 

v.41  Tisdag:  Läs källorna som behandlar Vikingarna; Utdrag ur inledning till den Swänska historien, från 1731 och Utdrag ur Verner von Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar I från 1908: Fyrisvalls säd

         Torsdag:  Återkoppling till Svanbergs text om vikingarna och källorna. Exempel     på estetiskt  historiebruk diskuteras. 

 

 

   v. 42 Tisdag Fördjupning historiebruk/ repetera. 

 

v.42 Torsdag Analys av historiebruk utifrån vikingarnaFöreläsning historiebruk: https://sandviken-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/johanna_hall_edu_sandviken_se/ESHRS0UfZXxPts1Xurpw7WsBgM0WoO35mxBYGLOlrWEcjw?e=XCF06u

 Övning historiebruk: https://sandviken-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/johanna_hall_edu_sandviken_se/Ee12KqO9b7FDjCk4UyR0C1kBOlAvAVXal4H4XXMSsCNxeA?e=I1zaDA

 

Här kan du läsa om de olika typerna av historiebruk:

https://sandviken-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/johanna_hall_edu_sandviken_se/ERTmP72XY7NFmaXZu4vZMTgBKdLlpLOdDhN8eZhj74xOow?e=rUhKPa

 

Uppgifter

 • Historiebruk begreppen

 • Historiebrukanalys

 • Vikingar - historia och historiebruk

 • Vikingar - historiska källor

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter.
  His  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
  His  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
  His  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika. Dessutom ger eleven några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
  His  E

Matriser

His
Historiebruk

Rubrik 1

E
Du redogör översiktligt för hur vikingarna och Vikingatiden har använts på olika sätt samt förklarar översiktligt om varför de har använts olika. Du ger också några olika exempel hur man kan använda historia olika samt värderar med enkla omdömen dess betydelse för nutida skeenden och händelser. Du kopplar minst två historiebruk till vikningarna och använder rätt begrepp.
C
Du redogör utförligt för hur vikingarna och Vikingatiden har använts på olika sätt samt förklarar utförligt om varför de har använts olika. Du ger också flera exempel på hur man kan använda historia olika samt värderar med enkla omdömen dess betydelse för nutida skeenden och händelser. Du kopplar minst tre historiebruk till vikningarna och använder rätt begrepp.
A
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för hur vikingarna och Vikingatiden har använts på olika sätt samt förklarar du utförligt och nyanserat om varför de har använts olika. Du ger också flera exempel på hur man kan använda historia olika samt värderar med nyanserade omdömen dess betydelse för nutida skeenden och händelser. Du kopplar minst fyra historiebruk till vikningarna och använder rätt begrepp.
Aspekt 1