👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Datorer och programmering

Skapad 2020-09-28 08:01 i Kulltorpskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
Arbetsområdet kommer att behandla vad datorer används till, vad som finns inuti en dator, vad som menas med datorprogram och vad som menas med programmering. Vi kommer också att beröra datorns historia och datorer i samhället. Eleverna kommer också att lära sig programmering.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med boken UTKIK: Teknik 4-6 sidorna 76-87.

När du arbetat med "datorer" ska du kunna:

 • vad datorer används till.
 • vad som finns inuti en dator.
 • vad som menas med datorprogram.
 • vad som menas med programmering.
 • datorns historia.
 • datorer i samhället. 

När du arbetat med "programmering" ska du kunna:

 • bygga upp ett spel från grunden
 • skapa "loopar"
 • kunna hitta fel i programmeringen och se möjliga lösningar. 

Arbetssätt

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Läsa texter och fakta om datorer och programmering.
 • Se filmer.
 • Diskutera i helklass och i mindre grupper för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.
 • Arbeta med digitala medier (t.ex träna på de olika begreppen med hjälp av studi.se) och sidan https://scratch.mit.edu/ för att programmera.
 • Skriva en argumenterande text på datorn

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

 • ditt arbete på lektionerna 
 • delaktighet i diskussioner 
 • ditt användande av dator när du skapar ett spel
 • redovisning av ditt spel (hur det ser ut och hur du skapade det).
 • skriftlig uppgift som är en argumenterande text om varför/varför inte programmering ska vara i skolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. Hur datorer styrs av program och kan kopplas samman i nätverk.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel vid överföring av information i digitala miljöer.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6