👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

6D Matematikboken Gamma, Kap.2: Multiplikation och division

Skapad 2020-09-28 08:48 i Valsätraskolan Uppsala
Tal och räkning Matematikbokengamma
Grundskola 6 – 9 Matematik
Hur multiplicerar och dividerar jag med 10, 100 och 1000? Hur multiplicerar jag med tal som slutar på 0? Exempelvis 30 x 40 = ? Hur multiplicerar jag tal som båda är decimaltal? Exempelvis 0,4 x 0,7 = ? I det här kapitlet lär vi oss

Innehåll

Genomförande

I detta arbetsområde kommer vi att jobba med och lära oss mer om multiplikation och division. Vi kommer att lära oss att multiplicera med 10, 100 och 1000, med tal som slutar på noll samt tal där båda faktorerna har decimaler. Vi kommer även att lära oss att dividera med 10, 100 och 1000.

Preliminär lektionsplan

 

Vecka

Måndag

Måndag

Tisdag

Fredag

40

2.1 Mult m 10,100,1000

2.1

2.2 Mult m tal som slutar på noll

Naturskola

41

2.2

2.3 Div m 10,100,1000

2.3

PL 2.6 Födelsedagsfesten

42

2.4 Mult m decimaler i båda faktorerna

2.4

 

2.5 Mer om division

PL 2.6 Födelsedagsfesten

 

43

2.5

Blandade uppgifter, Kan du begreppen?

Diagnos 2

FN-dagen

44

LOV

LOV

LOV

LOV

45

Träna Mera /Fördjupning

Träna Mera /Fördjupning

PL

Rep. Kap 1-2

46

Rep. Kap 1-2

Rep. Kap 1-2

Prov kap. 1-2

PL

Begrepp

Naturliga tal, Multiplikation, Division, Kvot, Täljare, Nämnare, Faktor, Produkt.

Material

Vi jobbar i matematikboken Gamma. Delkapitlens respektive sidor finns i beskrivet i början av boken. 

Läxor

Du skall för varje delkapitel göra två av delkapitlets 4 nivåer, dvs. nivå 1-2, nivå 2-3 eller nivå 3-4. Om du jobbar fokuserat under lektionstid bör du hinna med detta på skoltid. Om du inte hinner med detta har du läxa att göra klart hemma eller på läxhjälpen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 6

Ännu inte godkänd
Insats krävs
E
Grundläggande kunskaper
C
Utvecklade kunskaper
A
Väl utvecklade kunskaper
Problemlösning
Begrepp, resonemang
Metod
Kommunikation