Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vale 9 Capítulo 3

Skapad 2020-09-28 09:30 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Hur kan man beskriva en persons inre egenskaper på spanska? Kan du komparera adjektiv på spanska? How can you describe person's inner qualities? Do you know how to compare adjectives in Spanish?

Innehåll

Capítulo 3 

Du kommer lära dig nya adjektiv och att jämföra dem.  

Du kommer även att träna på att beskriva dig själv på ett mer nyanserat sätt på spanska.  

You will learn new adjectives and compare them. 

You will also practice describing yourself in a more nuanced way in Spanish.

Mål-Target

Utveckla din förmåga att uttrycka dig på spanska vare sig det är skriftligt eller muntligt på lektionerna. 

Develop your ability to express yourself in Spanish whether it is written or oral in class. 

Arbete på lektionerna- Work in class 

  • Textbok s. 12-13
  • Övningsbok s. 24- 25 onsdag 22/9 + 26-27 torsdag 23/9 

Extra material och resurser - Additional material 

1. Tu horóscopo 

2. Öva online i Vale 9 

https://www.ovningsmastaren.se/ovningsmastaren/index.php/book/index/2

Quizlet 

https://quizlet.com/321806922/vale-93-amor-flash-cards/ 

Framgångsstrategier- Success strategies   

  1. Våga att delta muntligt på lektionerna. 
  2. I samtal ställer du frågor till andra. 
  3. I samtal lyssnar uppmärksamt på din kompis. 
  4. Take the chance to participate orally in class.
  5. In conversations you can ask questions. 
  6. In conversations you listen attentive to your classmate.  

 

Bedömning- Assessment 

Du bedöms på ditt arbete och deltagande på lektionerna, vid kapitelförhör och på hör och läsförståelse. 

You assessment is based on your participation during class, checkpoints and listen/reading comprehension. 

Hörförståelse - onsdagen 13/10 

Läsförståelse - torsdag 21/10 

 

 

 

Uppgifter

  • LÄXA- Mi horóscopo

Matriser

M2
Skriva La chica y la flor

Når ännu inte - Not yet
Godtagbara kunskaper - acceptabe knowlegde
Jag ....
Skriver begriplig
Jag byter perspektiv från källtexten på ett enkelt sätt. Jag skriver för det mesta tydliga meningar. Min text är för det mesta lätt att förstå. (enkel)
Jag byter perspektiv från källtexten på ett enkelt och ganska bra sätt. Jag skriver ganska tydliga meningar. Min text är ganska lätt att förstå. (något utvecklade)
Jag byter perspektiv från källtexten på ett enkelt och väldigt bra sätt. Jag skriver väldigt tydliga meningar. Min text är mycket lätt att förstå. (välutvecklade)
Ordval och grammatik -
Ordval Grammatiska strukturer böjer verb komparerar
Jag använder ord som ibland passar bra i min text. Jag böjer några verb rätt. Jag komparerar adjektiv i något enstaka fall i min text.
Jag använder ord som passar ganska bra i min text. Jag böjer några fler verb rätt. Jag komparerar adjektiv ganska bra i min text
Jag använder ord som passar väldigt bra i min text. Jag böjer ganska många verb rätt. Jag komparerar adjektiv mycket bra i min text

M2
Una persona importante

Inte ännu
Använder hjälpmedel
Hur jag använder adjektivhäftet för att utveckla texten.
Jag skriver några få enstaka nya adjektiv.
Jag skriver några nya adjektiv.
Jag skriver några fler nya adjektiv.
Jag skriver många nya adjektiv.
Jag berättar ...
Hur jag når fram med det jag vill säga.
Jag skriver meningar som kan vara svåra att förstå.
Jag skriver någorlunda begripliga meningar.
Jag skriver för det mesta begripliga meningar.
Jag skriver ganska tydliga och begripliga meningar.
Hur jag bygger upp meningar
Jag bygger upp mina meningar med bindeord.
Jag använder några få bindeord.
Jag använder några bindeord och försöker utveckla mina meningar och min text.
Jag skriver några fler bindeord och skriver några utvecklade meningar i min text.
Jag skriver flera bindeord och på så sätt utvecklar jag väl mina meningar och min text.
Grammatik
Hur jag använder grammatiken när jag skriver texter. Jag böjer och placerar ord såsom substantiv, adjektiv, verb och tempus
Jag är osäker på flera strukturer.
Jag böjer några ord korrekt i min text.
Jag böjer ganska många ord korrekt i min text.
Jag böjer väldigt många ord korrekt i min text
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: