👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för samling Jollen

Skapad 2020-09-28 09:28 i Vågbro förskola Söderhamn
Förskola
Beskriv arbetsområdet. Vad är barnen intresserade av? Vad vet barnen? Vad vill de veta? Vilka behov har gruppen?

Innehåll

Nuläge

Mål

Vart ska vi?

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Vad vill vi att barnen skall lära sig?

Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla?

Vi vill skapa en vikänsla i barngruppen. 

Syfte

Varför vill vi att barnen lära sig och/eller utveckla detta?

Ett viktigt syfte med förskolans samlingar är att utveckla gruppkänsla, att alla blir sedda i gruppen samtidigt, barn som vuxna. Att ägna sig åt något tillsammans. 

Varför ska just dessa barn vara med om detta?

Genomförande

Vi kommer varje dag, efter utevistelsen samla alla barn på en matta. Vi har vår ”samlingslåda” där vi har olika material, såsom sång, ramsor, taktilt material osv. 

 

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet.

Vilka barn skall delta?

Tidsplan?

Dokumentation under lärprocessen

Vad ska dokumenteras? Dokumentationen kommer ske via bild, filmHur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat?

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar?

När?

Hur går vi vidare?