Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Höst

Skapad 2020-09-28 09:41 i Östergårdsskolan gr Halmstad
Mall för pedagogiska planeringar för elever som läser ämnesområdena på Östergårdsskolan.
Grundsärskola 4 – 9 Kommunikation Estetisk verksamhet Verklighetsuppfattning
Vi arbetar med årstiden höst. Vilka förändringar sker i naturen under hösten? Det ska vi ta reda på.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Utveckla förmågan att använda kunskaper om naturen.

Utveckla förmågan att tolka olika former av kommunikativa uttryck.

 

Konkretisering av kunskapskravet

Jag deltar i att identifiera vad som är typiskt för årstiden höst.

 

Innehåll

 • Vi tittar på filmer om hösten.
 • Vi sjunger höstsånger.
 • Vi samtalar om vad som sker i naturen under hösten.
 • Vi använder samtalskartor och widget go.
 • Vi ger oss ut i naturen och samlar löv.
 • Vi skapar lövtavlor.
 • Vi lär oss nya ord.

Bedömning

Jag känner igen tecknet/bilden för höst.

Jag deltar i samtal kring vad som sker i naturen under hösten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-9
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Eleven deltar i observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
  VEU   9
 • Eleven gör observationer av dygn, årstider och vädertyper.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: