Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-09-28 10:04 i Fjälkinge skola Kristianstad
Forntiden
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Nu ska vi göra en resa genom forntiden. Vi börjar kort med Big Bang, dinosaurierna och istiden för att få en förståelse för jordens uppkomst och hur allting började för att sedan fördjupa oss i jägarstenåldern, bondestenåldern, bronsåldern och järnåldern Viktiga begrepp: epok, tidslinje, gravar, hällristningar/hällmålningar, istid, forntid, stenålder, bronsålder, järnålder.

Innehåll

Syfte: (Förmågorna vi tränar)
- att använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder och händelser.
- att använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)
- Big bang - hur allt började.
- Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
- olika tidsbegrepp såsom stenålder, bronsålder och järnålder.
- hur vi kan se spår från forntiden i naturen.

Arbetssätt: (Så här kommer vi arbeta)
- läsa i boken om so.
- studera jordens utveckling från vatten till dinosaurier till människa, med hjälp av en tidslinje.
- göra ett arbete om en dinosaurie.
- arbeta enskilt, i par och i grupp med diskussioner, filmer och böcker.
- skapa en tidsenlig by i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Forntiden

Jag kan ..

På väg
------->
------->
Människans tidiga historia
 • SO
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag kan berätta vilka tre epoker som ingår i forntiden.
Bedöms inte på denna nivån.
Människans tidiga historia
 • SO
 • SO
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag kan berätta något om hur man levde på stenålder, bronsålder och järnåldern och kan jämföra med hur vi lever idag.
Jag kan jämföra de tre olika epokerna (stenålder, bronsålder och järnåldern) med varandra och berättar då något som är likadant eller inte likadant.
Tidslinjer och tidsbegrepp
 • SO
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag kan sätta ut följande händelser/epoker i rätt ordning på en tidslinje: big bang, istid, stenålder, bronsålder och järnålder.
Jag kan sätta ut följande händelser/epoker i rätt ordning på en tidslinje: big bang, istid, stenålder, bronsålder och järnålder. Samt även jägarstenåldern, bondestenåldern och vikingatiden.
Spår av forntiden
 • SO
 • SO  1-3
 • SO   3
Jag kan ge exempel på hur man kan se spår av forntiden idag.
Jag kan ge exempel på hur man kan se spår av forntiden idag och kan förklara vad det är/ändvänts till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: