Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tematiskt arbete under temat Harry Potter

Skapad 2020-09-28 10:17 i Björndammens fritidshem Partille
Grundskola F – 3
Tänk att du en dag fick ett brev ifrån Hogwarts, skolan för häxtkonster och trolldom. Tänk att det du sett i filmen eller läst i boken blir till verklighet. Spela quidditch, brygga trolldrycker, skapa en trollstav och mycket mer. Låter detta intressant? Då är du välkommen att följa med oss in i Harry Potter och hans magiska värld projektet.

Innehåll

Tematiskt arbete under temat Harry Potter

 

Inledning

 

Ett språkutvecklande värdegrundsarbete där elevernas intresse, delaktighet och behov sätts i fokus. Eleverna kommer att få bekanta sig med Harry Potters magiska värld. Vi kommer läsa Harry Potters första bok tillsammans samt se på filmen. Detta för att få all förkunskap innan vi tar oss ann de olika aktiviteterna som kommer erbjudas. Bli indelade i elevhem med hjälp utav sorteringshatten, spela quidditch, göra sina egna trollstavar, skriva, lära och blanda trollformler. Vi kommer även att äta mellanmål “ i den stora salen” i samband med filmvisningen. 

 

Enligt fritidshemmets uppdrag ska undervisningen grunda sig i elevernas intresse, behov, initiativ samt erfarenheter. I lärarens uppdrag har vi ett värdegrundsuppdrag. I och med detta tematiska arbete ska vi belysa samt diskutera diskrimineringsgrunderna gällande kön människors lika värde, jämställdhet, demokrati samt de mänskliga rättigheterna. 

 

Vi inleder detta tematiska arbetet med att läsa Harry Potters första bok. Vi kommer under varje tillfälle samtala om bokens innehåll och samtala kring olika frågeställningar som berör värdegrunden. Exempelvis hur känner sig Hermione när hon blir kallad för mugglare? etcetera. I den magiska världen anses mugglare inte vara lika mycket värda som trollkarlar och häxor. Ron och hans familj blir kallade för "familjen Weasley" med en negativ klang enbart för att de är rödhåriga.

 

Inför

 

 

Inför Harry Potter projektet har eleverna blivit informerade om vad själva projektet innebär och dess delar. Utanför fritidshemmet Borgen finns en affisch där eleverna ges möjligheten att intresseanmäla sig.

 

Del 1

 

 • Vad ska läras ut? (Innehåll)

 

Eleverna ska tillsammans med läraren läsa Harry Potter och den vise sten. Vi kommer vidare att belysa och diskutera innehållet utifrån ett värdegrundsperspektiv. Eleverna kommer ges möjligheten att lyssna genom högläsning samt läsa själva, detta för att de ska utveckla språket  men också öppna intresse och lust till att läsa. 

 

 • Hur ska det läras ut? (Metod)

Vi kommer tillsammans sitta och läsa Harry Potter och den vise sten samt diskutera om innehållet. 

 

 • Varför ska eleverna lära sig stoffet? (syfte) 

Eleverna ska ges möjligheten att få en bredare förståelse om vad de läser. Vi kommer tillsammans läsa boken och diskutera olika begrepp och frågor som ska gynna elevernas språkutveckling. 

Utifrån elevernas intresse kommer vi inleda att läsa Harry Potter och den vise sten för att alla elever ges möjligheten till samma grund när vi samtalar. “Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser” (Skolverket, 2011) är ett mål inom denna delen.

 • Målet utifrån läroplanen Språk och kommunikation 

 • När? 2 tillfällen i veckan 

Del 2 

 • Vad ska läras ut?  (innehåll)

Efter vi läst ut boken ska eleverna se filmen.  Eleverna ska ges möjligheten att med nya ögon och ett annat perspektiv se om de kan se filmen på ett helt annat sätt utifrån de vi diskuterat under tiden vi läste boken. Eleverna har lyssnat när vi läst boken och nu ska vi se om deras inre bilder när det lyssnat stämmer överens med verkligheten. 

Hur ska eleverna lära sig? 

Eleverna ska genom två olika sätt inskaffa kunskap om Harry Potters magiska värld. Dels via högläsning och även genom det digitala verktyget tv. 

 • Varför ska det läras ut? 

Eftersom vi ska leva oss in i Harry Potters värld behöver eleverna införskaffa sig förkunskaper gällande boken och filmen. Syftet är att eleverna ska samtala om bokens innehåll samt använda sig av ett digitalt verktyg för kommunikation. 

 • När?

Vid ett tillfälle. Vi kommer att duka upp ett långbord med mellanmål när vi ska se på filmen. Detta för att eleverna ska ges känslan av att de sitter i stora salen och ska äta tillsammans. 

Den Pedagogisk planeringen efter läsning av bok samt film

 

Vad ska eleverna lära sig:

 

 • De ska lära sig att utveckla kunskaper om Harry Potters magiska värld. 

 • De ska lära sig utveckla sin förmåga att beskriva karaktärers handling och reflektera över varför vi är olika.

 • De ska utveckla sin förmåga att sätta ord på sina känslor och leva sig in i hur karaktärerna kan känna (empati).

 • De ska ges möjligheten att peka på likheter samt skillnader utifrån den magiska världen och mugglarnas. 

 • Lära sig quidditch och regler kring hur man spelar. 

 

Hur ska vi arbeta?

 

 • Högläsning av Harry Potter och de vises sten

 • Diskussioner om textens innehåll och se det utifrån ett värdegrundsperspektiv. 

 • Eleverna ska få konstruera sina egna trollstavar / tälja sin egna trollstav alternativ med blomsterpinnar

 • Eleverna ska bli indelade i olika elevhem.

 • Hitta på trolldrycker och dess ingredienser.

 • Spela quidditch 

 

Ett förtydligande av metoden 

 

 • Högläsning av Harry Potter och de vises sten. Ha diskussioner om textens innehåll och se det utifrån ett värdegrundsperspektiv- vi ska tillsammans läsa Harry Potter och den vise sten. Belysa och diskutera innehållet utifrån olika frågeställningar. 

 • När vi läst klart boken kommer eleverna att bli indelade i elevhem- Vi kommer att använda oss utav en hög cafestol och en häxhatt där musiken i Harry Potter kommer att vara i bakgrunden. Jag som lärare kommer att klä ut mig till en häxa och lägga hatten över elevernas huvud och dela in dem i olika hem.  

 • Workshop- eleverna kommer under några tillfällen ges möjligheten att konstruera sin egna trollstav ( detta kommer ta en lektion då jag kommer arbeta i mindre grupper) skapa magiska djur, hitta och brygga trolldrycker kvastar, eleverna ska ges möjligheten att få utlopp för sin fantasi.

 • Vi ska även spela Quidditch. Läraren ska gå igenom reglerna. En lärare ska vara the golden quick och knyta fast den i ett snöre och springa runt. 

 

 

Dokumentation: Detta kommer vara en lärprocess och jag som lärare kommer ta kort på elevernas progression. I slutet kommer även eleverna få utvärdera där de ska få förklara vad de lärt sig och vad som kunde blivit bättre.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: