Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IND2MODSPA02_20_21

Skapad 2020-09-28 10:32 i Kattegattgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Moderna språk (Spanska)
Spanska steg 2

Uppgifter

  • Describe a una persona_oct_20

  • Entrevista_quién_eres_dec_20

Matriser

ModSpa
Describe a una persona_oct_20

Inte där än
E
+
C
+
A
Förstå innehåll
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Välja text och talat språk
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Formulera sig
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation bearbetar eleven, och gör enkla förbättringar av, egna framställningar.
Uttrycka sig tydligt
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Diskutera företeelser
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.

ModSpa
Entrevista_quién_eres_dec_20

Inte där än
E
+
C
+
A
Förstå innehåll
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Välja text och talat språk
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Formulera sig
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Uttrycka sig tydligt
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven begripligt och enkelt med ord, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar. Dessutom väljer och använder eleven några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven tydligt och enkelt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom väljer och använder eleven flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Diskutera företeelser
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Bedöms ej.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: