Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bilens grovplanering 2020-2021

Skapad 2020-09-28 12:56 i Granbergs förskola Bollnäs
Förskola
Årets grovplanering.

Innehåll

Nuläge

Vi har i nuläget 12 barn mellan 1-2 år. Vi anpassar våra planerade och oplanerade aktiviteter så att alla barn känner sig delaktiga och att de på ett lekfullt sätt får utvecklas och lära sig. 

I höst kommer vi att delta i Skolverkets kompetensutbildningsinsatts Läslyftet. Årets modul är Natur, Teknik och Språkutveckling.

Vi kommer att ta hjälp av dessa ämnen för att planera hösten och den kommande våren.

  

 

Mål

Genom att prata och kommunicera med barnen i samlingen, matsituationen, på skötbordet, utevistelsen, samt i den fria leken skapar vi en utmanande dialog med barnen som är en del av grunden till utvecklingen.

Vi vill  även att alla barn ska vara trygga och få en positiv känsla, känna tillhörighet och gemenskap.

Värna om varandra.

- Varje barn ska utveckla språket efter sin förmåga och intresse.

Vart ska vi? 

Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Vad vill vi att barnen ska lära sig? Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla?

Syfte

- Att ge barnen möjligheter på ett lustfyllt sätt utifrån sina egna förutsättningar.

Varför vill vi att barnen ska lära sig och/eller utveckla detta?

Varför ska just dessa barn vara med om detta?

Genomförande

- Vi använder oss av rim och ramsor, sånger, flanosagor, samt Babblarna på samlingen. Läser böcker kontinuerligt under dagen.

Hur gör vi?

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet.

Vilka barn ska delta?

Tidsplan?

Dokumentation under lärprocessen

- Pedagoger på avdelningen dokumenterar med hjälp av foto som läggs ut på Unikum.

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem ska dokumentera? Hur ofta ska vi dokumentera?

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat?

-Pedagoger på avdelningen.

Uppföljning

- Följs upp på arbetsplatsmöten/avdelningsplaneringar.

Hur följer vi upp och utvärderar?

När?

Hur går vi vidare?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: