👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse

Skapad 2020-09-28 13:38 i Fröja förskola Östersund
Förskola
Rörelse är en av tre aktiviteter i Barnens val som vi har gemensamt i huset en gång i veckan på Fröja förskola. Varje aktivitet pågår i tre veckor.

Innehåll

Aktivitet/ Vad ska vi lära ut

Rörelse.

Att känna lust och glädje och öva på sin motorik.

Prova på nya saker

Att kunna ta instruktioner och följa regler.

 

Syfte/ Varför gör vi detta

Se läroplansmålen nedan

 

Förberedelser/ Hur ska vi göra

Två pedagoger och obestämt antal barn i rörelserummet.Vi inleder alltid med namnsången för att uppmärksamma och välkomna alla barn till aktiviteten.

V. 40-42  Rörelselekar

Namnsång, Kom alla mina fröjabarn, Brunnen, Bacilleken, Fader Abraham, Dansstopp

 

v 43, 45,46  Hinderbana

Namnsång, Uppvärmining,Hinderbana,Avslappning

 

47-49 Rörelsesagor.

Namnsång, rörelsesagor.

 

4-6 Lekar

Bamseuppvärmning.

Rockringslek.

Familjen går på cirkus.

Kom alla mina barn.

Fruktsallad.

Avslappning.

 

7-9 Hinderbana.

Bamseuppvärmning

Dansstopp.

Avslappning.

11-12 Inte nudda golv.

kompisbandet.

Avslappning.

15-18 Kasta och fånga

21-22 Rörelse ute

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18