Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter

Skapad 2020-09-28 13:38 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Under detta område kommer du att få lära dig att skriva instruerande texter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

  • Du har lärt dig vad en instruerande text är och att du har skrivit minst en instruerande text. 
  • Du har lärt dig att använda dig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet. 

 

 

 Så här ska vi arbeta...

 

Vad ska eleverna få undervisning om?

  • Vad en instruerande text bör innehålla. 
  • Hur man går tillväga när man skriver en instruerande text. 
  • Grundläggande regler för stavning, skiljetecken samt språkriktighet. 

 

Eleverna kommer få träna på förmågorna genom att:

  • Läsa om instruerande texter. 
  • Skriva egna instruerande texter.
  • Bearbeta era egna instruerande texter. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

  • Använder struktur för att skriva en instruerande text. 
  • Använder dig av regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet (exempelvis punkt och stor bokstav samt frågetecken efter frågor osv.)

Matriser

Sv SvA
Instruerande texter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Instruerande text
Du skriver en instruerande text med anpassad struktur.
Du kan ännu inte på egen hand skriva en instruerande text med anpassad struktur.
Du kan på egen hand skriva en instruerande text med anpassad struktur.
Du kan på egen hand på ett utvecklat sätt skriva en instruerande text med anpassad struktur.
Stavning, Skiljetecken, Språkriktighet
I din instruerande text använder du dig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
Du kan ännu inte på egen hand använda dig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet i din instruerande text.
Du kan på egen hand använda dig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet i din instruerande text.
Du kan på egen hand på ett utvecklat sätt använda dig av grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet i din instruerande text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: