Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärtrud

Skapad 2020-09-28 13:46 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vår lärvän Hjärtrud symboliserar värdegrundsarbetet på förskolan. Med hjälp av Hjärtrud vill vi skapa en vi-känsla där varje barn känner sig trygg och värdefull.

Innehåll

 Dibbers planeringsmall för undervisning

 • Vad ska läras ut? 
  Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Den ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt.
  Vi pedagoger ska även förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Barnen ska ges förutsättningar att utveckla sin självkänsla, tillit till egen förmåga, sin identitet, sitt självförtroende samt kroppslig och personlig integritet. 


 • Varför? (Syfte med undervisningen)
  Syftet är att främja individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen, samt solidaritet mellan människor. Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling. Det är viktigt att barnen känner en gemenskap och trygghet i gruppen och utvecklar förmåga att fungera både enskilt och i grupp. Vi arbetar ständigt med hur man är en bra kompis och hur vi behandlar varandra med öppenhet och respekt. Vidare är syftet att stärka och utveckla ”jaget”, identiteten, integriteten samt olika känslor hos varje enskilt barn. Varje barn ska känna sig värdefull! 


 • Hur ska undervisningen genomföras?
  Hjärtrud och värdegrunden genomsyrar hela verksamheten oavsett vilka aktiviteter vi jobbar med då hen har en central roll i undervisningen. Vi utgår ifrån varje enskilt barn och barngruppens intressen och behov samtidigt som vi aktivt väver in värdegrunden i hela utbildningen. Planerade undervisningssituationer kan exempelvis vara samarbets- och demokratiövningar, arbete med olika känslor samt gruppstärkande lekar. 


 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  För varje barn på Segelbåten.


 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Alla pedagoger på Segelbåten är ansvariga


  Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Se kopplingar till läroplanen nedan!

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: