👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klinisk psykologi

Skapad 2020-09-28 13:52 i Ess-gymnasiet Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Psykologi
Det här momentet handlar om den kliniska psykologin, dvs. om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, orsaker och möjliga behandlingar. Du kommer att få fördjupa dig inom en vald frågeställning.

Innehåll

 

Vad ska jag lära mig?

Du kommer att få lära dig om den kliniska psykologin, dvs. om psykisk ohälsa och psykisk sjukdom, orsaker och möjliga behandlingar.

När ska jag göra det?

Preliminärt kommer vi arbeta med detta v. 42-46. 

Hur redovisar jag mina kunskaper?

Du kommer att visa dina kunskaper genom att hålla ett utredande tal (samarbete med Svenska 2!) där du besvarar en egen vald frågeställning inom området.

Material

Läroboken Med nya ögon, kapitel 9. Övrigt material, t ex power points, hittar du på Teams. Du kommer också att hitta källor på egen hand.   

 

Arbetsgång

 

När?

Vad?                    

     

v. 42

 

Introduktion: vad är psykisk sjukdom? Psykos, depression och bipolär sjukdom. Diagnosmanualer.

Gästföreläsare! Alexandra Algerydh kommer och besöker oss och berättar om hur det är att leva med en psykisk sjukdom.

Attityder till psykisk ohälsa. Varför blir man psykiskt sjuk? Stress- och sårbarhetsmodellen (arv och miljö).

v. 43

 

Hur behandlas psykisk sjukdom?

Komma igång med eget arbete.   

v. 44

 

HÖSTLOV

v. 45

 

Eget arbete forts.

v. 46

 

Dags att hålla tal!  

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.
  Psk  -
 • Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.
  Psk  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar. Eleven ger också exempel på flera psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt och nyanserat för grundtankarna bakom dessa. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
  Psk  A
 • Eleven redogör utförligt för delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar. Eleven ger också exempel på några psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt för grundtankarna bakom dessa. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
  Psk  C
 • Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter. Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan. Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar. Eleven ger också exempel på något psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör översiktligt för grundtankarna bakom detta. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.
  Psk  E