Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fokusområde 1 Social kompetens 2020 Annika

Skapad 2020-09-28 13:55 i MÖLNLYCKE FAMILJEDAGHEM Härryda Förskolor
Förskola
Fokusområde 1 Social kompetens 2021 Annika

Innehåll

1 Mål och metod 

Målet med fokusområdet för mig är att varje barn ska känna sig trygg i gruppen och våga uttrycka sig med både känslor och språk. Målet är också att öka barnets förmåga i det sociala samspelet. Det kan handla om att bry sig om sin kompis och förstå att andras behov inte alltid är samma som mina, samarbete och att hjälpas åt, rättviseaspekter, turordning och värdegrund. 

Genom att se varje barn och dess behov, pratar vi mycket om olika situationer i samlingen/matbordet.Det kan t ex handla om att acceptera regler eller gruppdynamik. Koppla till dessa situationer pratar vi om känslor. Genom att vi jobbar både i mindre och större grupper med barn tillåts varje barn att utveckla samspelet med andra barn i sin takt och utifrån sitt behov av utveckling. Lek och bokläsande, utifrån t ex material kopplat till Barnkonventionen är viktiga verktyg i fokusområdet.

Dokumentation sker i Unikum via text och bild. 

2 Koppling till mål i läroplanen 

Utvecklandet av förmågan att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler 

Utvecklandet av sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet

Utvecklandet av öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: