Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk F

Skapad 2020-09-28 14:03 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Svenska
Genom språklekar, Bornholmsmodellen, ASL, högläsning, biblioteksbesök mm. ska vi utveckla ämnet svenska.

Innehåll

 

Tidsplanering  Hela läsåret i F-klass

Mål för eleven:

Känna till samband mellan ljud och bokstav.

Känna till meningar och ord.

Kunna återberätta en enkel saga och förstå innehållet

Utveckla ordförrådet.

Kunna skriva sitt namn och lättare text.

Känna till att skrivet går att läsa.

 

 

Förmågor som du tränar på:

Lyssna på bokstävernas ljud.

Aktivt lyssna på sagor.

Lyssna på när andra pratar.

Tala i grupp.

Känna igen bokstäverna

Göra sagor.

 

 

Arbetssätt

Vi arbetar kontinuerligt med språklekar utifrån Bornholmsmodellen.

Använder IPads och skriver i programmet Skolstil 2. och Bookcreator bl a

veckans bokstav 

Högläsning.

Boksamtal.

Biblioteksbesök

Diskussion och samtal kring olika teman/händelser som ligger nära barnen, i stor och liten grupp.

Väcka intresse för att läsa och skriva bl a genom IPads, Skolstil och bookcreator.

Bokstavsfilmer, t ex livet i bokstavslandet, fem myror, bästa bokstaven, Lennart Hellsings ABC, bokstavshissen

Vi använder oss av Skolverkets kartläggningsmaterial

 

Utvärdering /Dokumentation

Vi utvärderar/dokumenterar fortlöpande genom deras arbeten på Ipads, skapande lek.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: