Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - miljömärkning, återanvändning, loppis/second hand

Skapad 2020-09-28 14:11 i Oknö Naturförskola Mönsterås kommun
På Oknö naturförskola arbetar vi med Grön Flagg och har i år valt utvecklingsområdena miljömärkning, återanvändning och loppis/second hand
Förskola
Grön Flagg - Hållbar konsumtion

Innehåll

Var är vi?

Vi har miljömedvetna och nyfikna barn som värnar om vår natur och vår miljö.

Vart ska vi?

För en hållbar utveckling behövs en medvetenhet kring användning av produkter i vår omgivning, en medvetenhet som vi vill förankra hos barnen. Vi vill att barnen lär sig att det är viktigt att ta hand om vår natur och allt som finns i den. Vi vill att barnen ska få upp ögonen för att det finns olika miljömärkningar på produkter och livsmedel. Vi vill väcka barnens nyfikenhet och försöka få barnen att fundera över vad man kan göra med sina leksaker när man inte längre vill ha dem. Vi vill uppmärksamma barnen på hur man kan återanvända saker och därmed göra dem användbara igen.

Vad är nästa steg?

 • Vi pratar om olika miljömärkningar och dess betydelse på våra samlingar. Vilka märkningar finns det som är bra för naturen och människorna? 
 • Barnen får i uppdrag att leta efter miljömärkningar hemma och sen får de visa upp och berätta om vad de har hittat.
 • Vi pratar om loppis/second hand på våra samlingar. Vad innebär det? Kan man anordna en loppis själv? Vad kan man sälja?
 • Vi gör ett studiebesök på kommunens marknadsenheten, Hjulet, där barnen ges möjlighet att lämna något de inte längre vill ha.
 • Vi pratar om återanvändning på våra samlingar. Varför är det bra att återanvända något?
 • Barnen får tillverka egna sockdockor av medtagna strumpor.
 • Vi tillverkar tygkassar av gamla gardiner.

Uppföljning

 • Vi använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationern och reflekterar kring den.
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

Kopplingar till läroplanen

 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: