Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska A skriva/tala årskurs 2

Skapad 2020-09-28 16:04 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 2 Svenska som andraspråk
skrivutveckling

Innehåll

Konkretiserade mål:

Du skall kunna:

Skriva enkla meningar korrekt (använda stor bokstav, mellanrum och punkt).

Skriva en enkel text med början, mitten och slut.

Bedöma din egen eller en kamrats text och ge förslag på förbättringar.

Presentera en egen berättelse muntligt för klasskompisarna.

 

 Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • skriva för hand och på dator
 • arbeta enskilt, i par och i grupp
 • arbeta med olika skrivövningar där du lär dig om meningsuppbyggnad.
 • skriva egna berättelser med början, mitten och slut.
 • redovisa de egna berättelserna inför klasskamrater.
 • arbeta med självskattning och kamratbedömning.

Begrepp:

 mening, stor bokstav, punkt, berättelse, innehåll, början, mitten, slut, kamratbedömning

Digitala verktyg:

 • chromebook
 • dokumentkamera

Slutuppgift:

Du skriver en berättelse med början, mitten och slut och redovisar den för klasskompisarna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: