👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN och barnkonventionen

Skapad 2020-09-28 16:09 i Långareds skola Alingsås
Vi lär oss om FN och barnkonventionen. Varför finns FN och vad gör FN? Vi diskuterar några av barns rättigheter och gör jämförelser med andra länder.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under perioden v.42-43 lär vi oss om FN och barnkonventionen. Vi besvarar frågor som exempelvis: Varför finns FN? Vad jobbar FN med? Vi diskuterar några av barns rättigheter och jämför med hur vi har det i Sverige.

Innehåll

Det här ska du få lära dig:

 • Du ska i detta arbetsområde få lära dig vad FN är och hur de arbetar.
 • Du kommer att få lära dig vad Barnkonventionen är och vad den innebär.
 • Du kommer också att få tillfälle att fundera över vad orden rättighet och skyldighet betyder. Både för dig och för barn i andra länder. Ser våra rättigheter och skyldigheter lika eller olika ut i världen?
 •  

Undervisning - Hur ska vi lära oss detta?

 • Vi ser på film om FN och Barnkonventionen.
 • Vi läser faktatexter gemensamt och diskuterar innehållet.
 • Vi övar på begrepp, kopplade till arbetsområdet. (Se begreppslista)
 • Vi samtalar och gör jämförelser kopplade till filmer och texter.
 • Vi arbetar med arbetshäfte/arbetsblad om FN och barnkonventionen.
 • Vi lär oss en sång om "Barnkonventionen".
 • Begreppslista:
  • Förenta nationerna
  • Barnkonventionen
  • rättighet
  • skyldighet

 

Du får visa vad du kan genom att:

 • Skriftligt arbeta med arbetshäfte/arbetsblad.
 • Samtala vid klassdiskussioner.
 • Träna på att förstå och förklara begrepp.
 • Kommentera och framföra egna åsikter.

 

Bedömning - Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Aktivt delta i undervisningen.
 • Berätta vad FN är.
 • Förklara begreppen i begreppslistan.
 • Arbeta med arbetshäfte/arbetsblad.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3