Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

O, U & L: Språk och kommunikation

Skapad 2020-09-28 16:44 i Förskolan Norrgården Lekeberg
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering:

Vad ska vi ge barnen för förutsättningar att utveckla?

Barnen ska ges möjlighet att utveckla nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 

Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla språket som är en av de viktigaste grundstenarna i barns lärande process. 

Vi vill ge barnen förutsättningar att kunna uttrycka och kommunicera för att skapa förståelse och samspel vilket i sin tur leder till minskat missförstånd mellan individer och leder till ökad trygghet. 

 

Hur arbetar vi?

Vi uppmuntrar och tar tillvara barnens nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. 

Vi arbetar med språket i alla dess former. Vi läser böcker, vi bekantar oss med bokstäver, leker med ord i rim och ramsor, sånger, ställer frågor, argumenterar och kommunicerar med varandra, använder språkappar t.ex Polyglutt där det ävenfinns böcker på olika modersmål.

 

Vi arbetar med TAKK (tecken som alternativ kommunikation) och bildstöd som ett komplement i språkutvecklingen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: