Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 8 - Ackordinstrument och inspelning: Agenda 2030 - v. 40-46

Skapad 2020-09-28 16:46 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Musik
Vi spelar ackordinstrument och lär oss en låt, som vi sedan spelar in. Vi utvecklar vårt kunnande i Garageband och tränar på att jobba kreativt med ett musikaliskt material. Låtarna kopplas till temat "Agenda 2030"

Innehåll

Vad ska du jobba med under arbetsområdet (5 lektioner)? 

1. Välj ackordinstrument: piano eller gitarr.

2. Lär dig ackorden till en låt. (En av låtarna i PoB:en, eller ett eget förslag).

2. Gör en inspelning av låten med trummor, bas och det ackordinstrument som du har valt. Lägg också till mer instrument.          Inspelningen ska resultera i en "karaokeversion", det vill säga en version utan sång, som kan sjungas till. Använd "GarageBand - Earth.pdf" (eller vilken låt du nu valt) under Material. 

Låten ska kunna kopplas till "Agenda 2030". 

Här nedanför hittar du följande: Lektionsplaneringar och Uppgifter.

I Uppgifter hittar du allt material, såsom ackord, inspelningstips, checklista för ditt arbete och den skriftliga uppgiften. 

 

LEKTIONSPLANERINGAR: 

LEKTION 1: Introduktion till momentet.

1. Vi tittar på några av dessa klipp: 

USA for Africa - We Are The World: https://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI

Band Aid 1984 - Feed The World: https://www.youtube.com/watch?v=8NLLAeNhH3k

Queen - Live at Band Aid 1985: https://www.youtube.com/watch?v=ngf1KF2_kPI

Rihanna - Live at Live Earth 2007: https://www.youtube.com/watch?v=shJr6CLm1VU

Lil´ Dicky - We Love The Earth: https://www.youtube.com/watch?v=S2SMvfGe72U

2. Vi diskuterar dessa låtar utifrån de 17 Globala målen i Agenda 2030 och kommer fram till fler låtförslag utifrån temat. 

3. Du väljer låt och instrument och börjar öva på ackorden. 

__________________________________________________________________________________________________________________

LEKTION 2: Fortsätt öva på låten.

1. Genomgång: Repetition av tangenternas namn på pianot, genomgång av Rockackord, bastoner, och omläggningar av ackord

2. Genomgång av låtarna i smågrupper: Alla som valt samma låt går igenom tillsammans med läraren. 

3. Öva på ackorden själv till din valda låt tills du kan dem. 

4. Spela till låten för att öva och få bättre "timing".  (Använd hörlursutgången på keyboard t ex) 

Om du hinner: Lägg till baston (grundton = samma ton som ackordets bokstav) i vänsterhanden (om du spelar piano) 

Uppgift till nästa gång: Skriftlig uppgift kring "Ge omdömen + förslag"

__________________________________________________________________________________________________________________

LEKTION 3: Garageband och Matrisen. Fortsätt öva och/eller börja spela in. 

1. Öva på ackorden till din valda låt. Lägg till baston om du spelar piano och kan ackorden.

2. Genomgång av bedömningsmatrisen, samt genomgång av inspelning i GarageBand. 

3. Om du hinner: Börja spela in. (se filerna på "Uppgifter" för mer info) 

__________________________________________________________________________________________________________________

LEKTION 4:  Forts. Garageband. Fortsatt arbete med inspelning.

1. Genomgång av takter och notvärden, dynamik och arrangemangstips. Hur kan vi jobba kreativt med våra låtar?

2. Arbeta vidare med inspelningen. 

__________________________________________________________________________________________________________________

LEKTION 5: Fortsatt arbete med inspelning av låten. Gör klart låten och utveckla den på ditt eget sätt.

LEKTION 6: Fortsatt arbete med inspelning av låten. Gör klart låten och utveckla den på ditt eget sätt. 

(Uppgift till nästa gång: Inspelningen - om den inte blir klar på lektionen) 

 
 
 
 
 
 
Tonerna på pianot och gitarren: 

Uppgifter

 • Musik HT-20 - Material: Ackordinstrument/inspelning

 • Musik HT-20 - Skriftlig uppgift 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Kunskapskrav för momentet

Insats krävs
E
D
C
B
A
Spela & ackompanjera
Kunna spela/kompa låten.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med relativt god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med god timing samt ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Bearbeta & tolka till uttryck
Vid inspelning.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan då bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Skapa musik
Vid inspelning.
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Ge omdömen & förslag
Skriftlig uppgift 1
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: