Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation 20/21

Skapad 2020-09-28 18:38 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Arbetsgång i språk och kommunikation.
Grundskola F Svenska Svenska som andraspråk
Språk och kommunikation 20/21. Under läsåret kommer eleverna på ett lekfullt sätt bygga en grund för en språklig medvetenhet. Utifrån Skolverkets kartläggning kommer vi att individualisera arbetet utifrån varje barns utvecklingsnivå. Vi använder oss av Bornholmsmodellen.

Innehåll

Lärande:

 • Rim och ramsor
 • Långa och korta ord.
 • Första ljudet
 • Sammansatta ord
 • Motsatsord
 • Sista ljudet
 • Bokstavssymboler och ord
 • Läsförståelse i olika texter
 • Zick och Zack - genrepedagogik

 

Arbetssätt:

Ramsor i helgrupp med olika rörelser t.ex klapp för att korsa mittlinjen.

Illustration av ramsan på papper.

Arbete med rim i helgrupp. Föremål som rimmar och rimkort. Tipsrunda med rim.

Långa och korta ord.

Arbete i helgrupp med olika arbetsuppgifter. T.ex klappa stavelser i namn, olika arbetskort och föremål.

Arbeta med att urskilja vilket som är första ljudet. Ordkort, föremål och arbetsuppgifter på papper.

Språklekar med sammansatta ord och motsatsord.

Urskilja sista ljudet i ord.

Bygga meningar med hjälp av lösa bokstäver och ord.

Arbete med ord och bild.

Bearbetar och analyserar olika texter i Zick och Zack.

Arbetsbok Zick och Zack.

Du lyssnar på högläsning och samtalar om innehållet.

Uppmuntra till ljudning i tal och skrift.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Lgr11  -
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: