Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation och division

Skapad 2020-09-28 18:44 i Lommarskolan Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Matematik
Repetition av vad multiplikation och division innebär samt tabellträning. Sambandet mellan multiplikation och division. Träning på att välja rätt räknesätt till textuppgift.

Innehåll

Tidsperiod 

V. 35 - 43

 • Förmågor:

Problemlösning: Exempel

Om produkten är 24, vad kan faktorn vara? Skriv flera förslag.

Begrepp:

Om täljaren är 40 och nämnaren är 8, vad är kvoten?

Metod:

Hur många myror har tillsammans 3972 ben?

Kommunikation och resonemang:

Pröva och se om du förstår.

Vilka samband finns mellan multiplikation och division i uppgiften 42/7? Jämför och resonera.

Vad ska jag lära mig?

 • multiplikations- och divisionstabellerna
 • att multiplicera och dividera med 10 och 100
 • samband mellan multiplikation och division

Hur det centrala innehållet ska behandlas:

 • genomgångar
 • diskussioner
 • arbete i Koll på matematik
 • aktiviteter

Så här får jag visa mina kunskaper:

 • det dagliga arbetet
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • Mattekollen 1,2 och 3
 • test

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik kunskapskrav åk 3

På väg
Kan
Taluppfattning och tals användning
Eleven ska kunna storleksordna tal upp till tusen.
Eleven ska kunna dela upp tal i ental, tiotal, hundratal och tusental.
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna använda huvudräkning vid addition och subtraktion för beräkning av enkla tal inom talområdet 1-100.
 • Ma  1-3
Eleven ska förstå sambandet mellan multiplikation och division ex. 4x3=12 12/3=4 12/4=3
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna multiplikationstabellerna 2,3,4,5,10
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna använda skriftliga räknemetoder, främst algoritmer, vid addition och subtraktikon med tiotals- hundratalsövergångar i talområdet 0-1000.
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna dela in en helhet i delar t.ex hälften, fjärdedelar och tredjedelar och vet hur dessa uttrycks i bråkform.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Algebra
Eleven ska kunna se och fortsätta talmönster, bildmönster och geometriska mönster.
 • Ma  1-3
Eleven förstår likhetstecknets betydelse ex: 7 +__= 9, 3 + 5 = 4 + __
 • Ma  1-3
Geometri
Eleven ska kunna läsa av hela analoga klockan och delar av den digitala. (hel och halv timme, kvart över och kvart i)
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna namnen på de geometriska objekten cirkel, triangel, kvadrat, rektangel, klot, kub, rätblock, pyramid, cylinder och kon samt kan beskriva dem med rätt ord och begrepp.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna välja rätt måttenhet inom olika områden t.ex m, min, dl och kg och göra enkla beräkningar
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna konstruera symetriska figurer och förstå begreppet symetri.
 • Ma  1-3
Eleven ska kunna vanliga lägesord för att beskriva objektet och föremålets läge i rummet.
 • Ma  1-3
Sannolikhet och statistik
Eleven ska kunna tolka och presentera information i enkla tabeller och diagram.
 • Ma  1-3
Samband och förändring
Eleven ska kunna se samband mellan tal och använda begreppen tex.dubbelt /hälften, udda/jämnt.
 • Ma  1-3
Problemlösning
Eleven ska kunna lösa och beskriva enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: