👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft, rörelse, friktion och jämvikt

Skapad 2020-09-28 19:33 i Vaxö skola Vaxholm Stad
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och rörelse på lekplatsen.
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Tyngdkraft, friktion, jämvikt och rörelse på lekplatsen.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Under arbetet med kraft, rörelse och friktion kommer du utveckla din

- kommunikativa förmåga då du samtalar, diskuterar och uttrycker dina åsikter i klassen,

- analysförmåga då du beskriver orsaker och konsekvenser som påverkar vid kraft, rörelse och friktion,

- begreppslig förmåga då du efter undervisning känner till begreppen:

 • Kraft
 • Rörelse
 • Jämvikt
 • Balans
 • Tyngdpunkt
 • Friktion
 • Tyngdkraft

Bedömning - vad och hur

Efter arbetet med kraft, rörelse och friktion visar du vad du kan genom att du deltar i samtal och att du kan använda begreppen tyngdkraft, rörelse, friktion och jämvikt i samtalen.

 

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att:

 - göra enkla undersökningar i lekparken och i samtal tillsammans med klasskamrater gör du jämförelser med dina egna och andras resultat,

- få känna på hur friktion och tyngdkraft samt jämvikt känns i kroppen genom olika experiment på lekplatsen,

- få lära dig de olika begreppen friktion, tyngdkraft, jämvikt och tyngdpunkt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt i relation till lek och rörelse.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3